Trichuris (DNA) (R-nr. 1004)

Indikation

Mistanke om trichuriasis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

2-3 stk. prøver fra forskellige afføringer anbefales.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverør i beskyttelsesrør.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-3 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis Trichuris påvises, følger svar vedr. artsspecifikation. Påvisning af parasitten er diagnostisk og indikerer aktiv infektion. Ved positivt fund iværksættes passende behandling, som bør foregå i samarbejde med infektionsmediciner.

Hvis prøven findes inkonklusiv, anbefales det at indsende ny prøve.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af genus-specifikt DNA ved real-time PCR. Artsspecifikation ved yderligere real-time PCR og eventuelt sekventering af multiple gener.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1004
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Piskeorm

Bestillingskode

NPU28749 P—Trichuris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28760 Csv—Trichuris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420363043300000 Trichuris DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU28749 P—Trichuris(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28760 Csv—Trichuris(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
87015 1.601,00
87016

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00