Tarmprotozoer (DNA) (Cryptosporidium arter, Entamoeba dispar, Entamoeba histolytica og Giardia duodenalis) (R-nr. 070)

Indikation

Ved dysenteri og/eller kroniske gastrointestinale symptomer, herunder mavesmerter og kvalme. Endvidere kronisk diarré eller intermitterende rejse-relateret diarré af mere end en til to ugers varighed.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces
  • Biopsi

2-3 afføringsprøver anbefales. Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken eller i rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til så lækage under transport undgås.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven opbevares på køl inden forsendelse.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 3-5 dage efter prøvens modtagelse. Evt. hasteprøver 1-2 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis parasitter ej påvises og der foreligger fortsat indikation, kan ny prøve overvejes.

Analysens princip

Analyserne udføres som realtime-PCR analyse, herunder genforstærkning og efterfølgende detektion af binding af sekvens-specifik probe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 070
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU60543 Syst(spec.)—Parasit(DNA); arb.indh.(liste; proc.)
NPU56180 F—Parasit(DNA); arb.indh.(liste; proc.)
523003043300000 Tarmpatogene parasitter DNA/RNA - Fæces
523004001000000 Tarmpatogene parasitter DNA/RNA - Biopsi

Svarkode

NPU53356 Syst(spec.)—Entamoeba histolytica(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27869 F—Entamoeba histolytica(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU60281 Syst(spec.)—Entamoeba dispar(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27870 F—Entamoeba dispar(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU53355 F—Cryptosporidium(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU53354 Syst(spec.)—Cryptosporidium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53376 Syst(spec.)—Giardia intestinalis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53377 F—Giardia intestinalis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65670 1.963,00
65671

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00