Strongyloides (dyrkning) (R-nr. 096)

Indikation

Især hos patienter med nedsat immunforsvar med mistanke om infektion, hvor der ikke kan påvises antistoffer mod Strongyloides spp. Formodning om infektion med Strongyloides spp. når det ikke er lykkedes at påvise larver af S. stercoralis eller S. fuelleborni i fæces ved den almindelige parasitologiske undersøgelse af fæces.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • 10-15 g fæces anbringes i fæcesrør med skruelåg. Til dette formål kan fæcesrøret fyldes til 3. rille, selv om røret almindeligvis højst bør fyldes til 2. rille.

Når indikation foreligger, vælges et tidspunkt, således at laboratoriet modtager prøven så hurtigt som muligt på en hverdag i den almindelige arbejdstid, senest 8 timer efter prøvetagningen.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, kliniske symptomer, geografisk anamnese og evt. eosinofiltal samt prøvematerialets art ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Beskyttelseshylster med proplåg.

Prøven bør afsendes straks. Hvis opbevaring er nødvendig, da ved stuetemperatur. Afkøling til under stuetemperatur og opvarmning til over legemstemperatur bør undgås.

Hasteforsendes ved stuetemperatur, om nødvendigt med bud og i termopakning. Skriv stuetemperatur og haster på kuverten/pakken.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Prøven dyrkes i 10 døgn, og svar afsende første hverdag herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af Strongyloides er diagnostisk. Behandling bør ske i samråd med infektions- eller tropemediciner.

Bemærkning

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

Analysens princip

Dyrkning fra fæces på kulgranulat og opkoncentrering. Undersøgelsen varer ca. 10 døgn.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 096
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU17458 F—Strongyloides; arb.indh.(proc.) = ?
401003043300000 Strongyloides Dyrkning - Fæces

Svarkode

NPU17458 F—Strongyloides; arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
57832 1.678,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00