Zikavirus (RNA) (R-nr. 2027)

Indikation

Mistanke om Zikavirus infektion, fx efter rejse i endemisk/epidemisk (udbruds) område og symptomer er forenelig med Zikavirus sygdom.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes: 

 • EDTA-blod 5 mL (kun relevant ved mistanke om akut eller pågående Zikavirus infektion) 
 • Serum 2 ml (kun relevant ved mistanke om akut eller pågående Zikavirus infektion)

EDTA blod foretrækkes til PCR, da virusmængden kan være nedsat i serum, men både serum/plasma kan bruges.

Andre prøvematerialer: 

 • Urin 0,5-1 mL uden tilsætning 
 • Amnionvæske (0,5 mL) 
 • Spinalvæske (0,5 mL) 
 • Vævsprøver (vævsprøver indsendes i virus transportmedium VTM (UTM) eller 1-2 mL sterilt isotont saltvand) 
 • Sæd (Ifølge litteraturen kan Zikavirus påvises i sæd vha. PCR i op til flere uger – måske op til 6 måneder efter infektionen) 
 • Spyt

Se desuden: Zikavirus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2017)

Rekvirering

Analysen kan alene bestilles af hospitalsafdelinger.

Ved udredning af akut Zikavirus infektion er det vigtigt at få undersøgt patienten for både Zikavirus RNA (PCR) og for antistoffer mod Zikavirus, da tilstedeværelsen af Zikavirus RNA og/eller IgM/IgG vil være afhængig af, hvornår patienten er blevet smittet i forhold til prøvetagningstidspunktet. Der vil derfor altid blive pålagt en Zikavirus antistoftest (R-nr. 2017) ved bestilling af en Zikavirus RNA (R-nr. 2027) på en blodprøve.

PCR på blod og urin ventes kun positiv under infektionen samtidig med symptomer (NB kun ca 20% udvikler klinisk sygdom). Zika IgM antistoffer kommer typisk ved slutningen af den akutte infektion og kan holde sig i uger til måneder. Zika IgG antistoffer stiger fra få dage efter IgM ved zika infektion (titerstigning kan påvises i to på hinanden følgende blodprøver) og holder sig i måneder til år. Lave konstante IgG titre kan skyldes krydsreaktion med tidligere flavivirus infektioner (fx Dengue) eller – vaccination (fx vaccination mod Gul Feber Virus etc.). Tolkningen afhænger af rejseanamnese, klinisk udredning, PCR og serologi og kan for gravide følges op med fosterscanninger på specialafdelinger.

Det anbefales at undersøge for dengue og chikungunya virus samtidigt med undersøgelse for zika virus, da de tre myggeoverførte sygdomme minder om hinanden og kan overføres med samme myggearter. Dobbeltinfektioner er set. Derfor kan alle tre analyseresultater være vigtige for resultatet og tolkningen.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.
Prøven må ikke fryses.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon: 4033 6379).

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen alt efter prøveantal.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv PCR er diagnostisk for Zikavirus infektion.

Sensitivitet og specificitet

100% specifik. 

Ingen krydsreaktion af PCR med andre flavivirus (Usutu, Dengue, West Nile, TBE, Gul feber) eller human RNA/DNA. 

Analysens princip

Real-time PCR.

Target: 3' UTR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2027
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54041 P—Zika virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56491 Syst(spec.)—Zika virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
322681000800000 Zika virus DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
322681000900000 Zika virus DNA/RNA - Serum
322681001000000 Zika virus DNA/RNA - Serum eller koagelblod
322681020000000 Zika virus DNA/RNA - Spinalvæske
322681046000000 Zika virus DNA/RNA - Fostervand
322682061000000 Zika virus DNA/RNA - Sæd
322683000100000 Zika virus DNA/RNA - Urin
322684000000000 Zika virus DNA/RNA - Væv

Svarkode

NPU54041 P—Zika virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56491 Syst(spec.)—Zika virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
97110 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00