Ebola virus (RNA) (R-nr. 2038)

Indikation

Mistanke om Ebola hæmorragisk feber efter rejse til udbrudsområde.

Prøvens ankomst skal altid meldes til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 udenfor arbejdstiden. Her gives vejledning i prøvetagning og analysevalg. Prøvetagningsrør rekvireres ligeledes på ovenstående telefonnumre.

Ved Ebola udbrud følges Sundhedsstyrelsens vejledning ”Retningslinjer for håndtering af ebola” ved test af en prøve.

Ved mistanke om akut hæmorragisk feber tages to prøver – en til RNA (PCR) og en til serologi.

Prøven til PCR tages i et specialrør, som er et EDTA vakuumrør med blå virus inaktiveringsbuffer, og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Der testes for akut Ebola hæmoragisk feber virus.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger (smittefare) på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger. Ved negativ PCR kan serologi prøven indsendes til test for overstået infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod tilsat blå virus inaktiverings PCR buffer.

Rekvirering

Som ”Alertprøve” på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Det er vigtigt at prøven samtidig meldes telefonisk til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for alm. arbejdstid.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven til PCR tages i et specialrør med blå virus inaktiveringsbuffer og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

På forsendelseskuverten skal der skrives ”ALERT” udenpå og relevante telefon nr. Sendes med kurer som Alert-prøve efter aftale.

Hvis PCR prøven er negativ, kan den efterfølgende prøve til serologi sendes med almindelig post. Hvis PCR prøven er positiv vil serologiprøven også indeholde smitsom ebola og serologiprøven må destrueres på forsvarlig vis.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Indenfor 24 timer eller efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Real-time PCR.

Target:
Ebola (Sudan): Nucleoprotein gen.
Ebola (Zaire): Nucleoprotein gen.

Analysens princip

Ekstraktion af virus RNA og forskellige RT/PCR evt. med sekvensering. 

IVDR risikoklasse: D
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2038
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27093 P—Ebolavirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
320411017300000 Ebolavirus DNA/RNA - Blod tilsat virus-inaktiverings-buffer

Svarkode

NPU27093 P—Ebolavirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96652 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00