Marburgvirus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2025)

Indikation

Mistanke om Marburg feber efter rejse til endemisk område eller udbrudszone.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod med eller uden tilsætning (5 mL)

Bemærk: Ved akut hæmoragisk feber bør i stedet bestilles Marburg virus (RNA) (R-nr. 2026). Blodprøven skal ved akut hæmoragisk feber tages i SSI specialrør indeholdende blå virus inaktiverings medie, og analyse aftales med Virus laboratoriets vagthavende på telefon 3268 3460 eller 4033 6379.

Tidligt i sygdomsforløbet. Kan gentages efter 2 uger til påvisning af IgG titerstigning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Analysen kan alene rekvireres efter forudgående aftale.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingen på køl (2-8 °C) indtil resultatet af PCR analysen foreligger. Prøven til PCR tages i et SSI specialrør med blå virus inaktiveringsbuffer og sendes samme dag. Kan PCR prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med kurer som Alert-prøve efter aftale. Hvis PCR prøven er negativ, kan den efterfølgende prøve til serologi sendes med almindelig post. Hvis PCR prøven er positiv vil serologiprøven også indeholde smitsom virus og serologiprøven må destrueres på forsvarlig vis.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 3-4 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af positiv IgM eller høj IgG med titerstigning støtter diagnosen Marburg virus infektion.

Analysens princip

Indirekte immunfluorescens.

Synonym

Filovirus

Bestillingskode

NPU53363 P—Marburgvirus-antistof; arb.k.(liste; proc.)
340481000100000 Marburg virus IgG, IgM - Fuldblod
340481000800000 Marburg virus IgG, IgM - Blod (EDTA-glas)
340481000900000 Marburg virus IgG, IgM - Serum
340481001000000 Marburg virus IgG, IgM - Serum eller koagelblod
340481001500000 Marburg virus IgG, IgM - Plasma
340481017100000 Marburg virus IgG, IgM - Blod (heparin-glas)
340481017300000 Marburg virus IgG, IgM - Blod tilsat virus-inaktiverings-buffer
340481017500000 Marburg virus IgG, IgM - Blod (citrat-glas)

Svarkode

NPU53363 Marburgvirus-antistof
NPU27103 P—Marburgvirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27104 P—Marburgvirus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96639 2.056,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00