Lassa virus (RNA) (R-nr. 2024)

Indikation

Mistanke om Lassa virus infektion (evt. hæmoragisk feber) efter ophold i endemisk område eller udbrudszone.

Prøvens ankomst skal altid meldes til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for arbejdstiden. Her gives vejledning i prøvetagning og analysevalg. Prøvetagningsrør rekvireres ligeledes på ovenstående telefonnumre.

Ved mistanke om akut hæmorragisk feber tages to prøver – en til RNA (PCR) og en til serologi.

Prøven til PCR tages i et specialrør, som er et EDTA vakuumrør med blå virus inaktiveringsbuffer, og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Der testes for akut Lassa hæmoragisk feber virus.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger (smittefare) på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger. Ved negativ PCR kan serologi prøven indsendes til test for overstået infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod tilsat blå virus inaktiverings PCR-buffer (se ovenfor)

Tidligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Som ”Alertprøve” på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Det er vigtigt at prøven samtidig meldes telefonisk til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for alm. arbejdstid.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven til PCR tages i et specialrør med blå virus inaktiveringsbuffer og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

På forsendelseskuverten skal der skrives ”ALERT” udenpå og relevante telefon nr. Sendes med kurer som Alert-prøve efter aftale.

SSI prøvekuvert vedr. ALERT prøver

Hvis PCR prøven er negativ, kan den efterfølgende prøve til serologi sendes med almindelig post. Hvis PCR prøven er positiv vil serologiprøven også indeholde smitsom Lassa virus, og serologiprøven må destrueres på forsvarlig vis.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Timer til få dage eller efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv PCR er diagnostisk for akut Lassa virus infektion.

Analysens princip

Real-time PCR

Target: Nucleoprotein gen.

IVDR risikoklasse: D
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2024
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Arena virus, Junin virus, Lassa feber

Bestillingskode

NPU54040 P—Lassa virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
322631000800000 Lassa virus DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU54040 P—Lassa virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96638 4.962,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00