Gul feber virus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2019)

Indikation

Gul feber sygdom efter rejse i Gul feber område.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod med eller uden tilsætning (5 mL)

Tidligt i sygdomsforløbet. Kan gentages efter 1-2 uger for påvisning af antistof titerstigning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Analysen kan alene rekvireres efter forudgående aftale.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven indsendes med almindelig post.

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv IgM og/eller IgG titerstigning er diagnostisk for Gul feber sygdom.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Sensitivitet og specificitet

Antistoffer kan krydsreagere med andre flavivirus.

Analysens princip

Indirekte immunfluorescens.

Synonym

Yellew fever

Bestillingskode

NPU53357 P—Gul feber-virus-antistof; arb.k.(liste; proc.)
322611000100000 Gul feber virus IgG, IgM - Fuldblod
322611000800000 Gul feber virus IgG, IgM - Blod (EDTA-glas)
322611000900000 Gul feber virus IgG, IgM - Serum
322611001000000 Gul feber virus IgG, IgM - Serum eller koagelblod
322611001500000 Gul feber virus IgG, IgM - Plasma
322611017100000 Gul feber virus IgG, IgM - Blod (heparin-glas)
322611017500000 Gul feber virus IgG, IgM - Blod (citrat-glas)

Svarkode

NPU53357 Gul feber-virus-antistof-P
NPU27082 P—Gul feber-virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27083 P—Gul feber-virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96631 2.260,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00