Krim-Congo hæmorragisk febervirus (RNA) (R-nr. 2036)

Indikation

Krim-Congo feber.

Mistanke om Krim-congo virus infektion (evt. hæmoragisk feber) efter ophold i endemisk område eller udbrudszone.

Prøvens ankomst skal altid meldes til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for arbejdstiden. Her gives vejledning i prøvetagning og analysevalg. Prøvetagningsrør rekvireres ligeledes på ovenstående telefonnumre.

Ved mistanke om akut hæmorragisk feber tages to prøver – en til RNA (PCR) og en til serologi.

Prøven til PCR tages i et specialrør, som er et EDTA vakuumrør med blå virus inaktiveringsbuffer, og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Der testes for akut Krim-Congo hæmoragisk feber virus.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger (smittefare) på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger. Ved negativ PCR kan serologi prøven indsendes til test for overstået infektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod tilsat blå virus inaktiverings PCR-buffer (se ovenfor)

Tidligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Som ”Alertprøve” på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Det er vigtigt at prøven samtidig meldes telefonisk til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for alm. arbejdstid.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven til PCR tages i et specialrør med blå virus inaktiveringsbuffer og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

På forsendelseskuverten skal der skrives ”ALERT” udenpå og relevante telefon nr.

Sendes med kurer som Alert-prøve efter aftale.

SSI prøvekuvert vedr. ALERT prøver

Hvis PCR prøven er negativ, kan den efterfølgende prøve til serologi sendes med almindelig post. Hvis PCR prøven er positiv vil serologiprøven også indeholde smitsom Krim-Congo virus, og serologiprøven må destrueres på forsvarlig vis.

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingen på køl indtil resultatet af PCR analysen foreligger.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Få dage eller efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv PCR er diagnostisk for Krim-Congo feber sygdom.

Analysens princip

Real-time PCR.

Target: Nucleocapsid protein gen.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2036
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27090 P—Krim-Congo hæmorragisk febervirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
322621000800000 Krim-Congo virus DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU27090 P—Krim-Congo hæmorragisk febervirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96650 4.962,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00