Krim-Congo hæmorragisk febervirus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2035)

Indikation

Krim-Congo feber.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod med eller uden tilsætning 5 mL.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Analysen kan alene rekvireres efter forudgående aftale.

Der skal forefindes en negativ PCR for Krim-Congo virus inden serologiprøven indsendes. PCR rekvireres som ”Alertprøve” på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant). Det er vigtigt at prøven samtidig meldes telefonisk til vagthavende virolog på telefon 4033 6379 i arbejdstiden eller Infektionsepidemiologisk vagt på telefon 4131 7404 uden for alm. arbejdstid.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven til serologi opbevares under rette sikkerhedsforanstaltninger på hospitalsafdelingen på køl (2-8 °C) indtil resultatet af PCR analysen foreligger. Prøven sendes samme dag. Prøven sendes som almindelig post eller med taxa ved hasteprøver (efter aftale).

Prøven til PCR tages i et SSI specialrør med blå virus inaktiveringsbuffer og sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Sendes med kurer som Alert-prøve efter aftale. Hvis PCR prøven er negativ, kan den efterfølgende prøve til serologi sendes med almindelig post. Hvis PCR prøven er positiv vil serologiprøven også indeholde smitsom virus og serologiprøven må destrueres på forsvarlig vis.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Serologirøven kan sendes med almindelig post (forudsat at PCR er negativ og prøven ikke er smittefarlig).

Svar

  • Positiv
  • Negativ
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af positiv IgM eller høj IgG med titerstigning støtter diagnosen Krim-Congo virus infektion.

Analysens princip

Indirekte immunfluorescens.

Bestillingskode

NPU53360 P—Krim-Congo hæmorragisk febervirus-antistof; arb.k.(liste; proc.)
340461000100000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Fuldblod
340461000800000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Blod (EDTA-glas)
340461000900000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Serum
340461001000000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Serum eller koagelblod
340461001500000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Plasma
340461017100000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Blod (heparin-glas)
340461017500000 Krim-Congo virus IgG, IgM - Blod (citrat-glas)

Svarkode

NPU53360 Krim-Congo-virus-antistof-P
NPU27091 P—Krim-Congo hæmorragisk febervirus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27092 P—Krim-Congo hæmorragisk febervirus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96649 2.056,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00