Usutu virus (RNA) (R-nr. 2047)

Indikation

Mistanke om Usutuvirus infektion især efter rejse i endemiske områder evt. efter erkendt myggestik.

Usutu virus er en myggeoverført sygdom som typisk kan give feber, hovedpine og evt. medføre neuroinvasiv sygdom, især hos i forvejen immunsvækkede personer. Som med West Nile er også fulminant Usutu hepatitis beskrevet.

Usutu virus er en Afrikansk myggeoverført Flavivirus, som antigenmæssigt ligner andre Flavivirus fx Japansk encephalitis, gul feber, TBE, West Nile, Dengue, Zika m.fl. En vis antistof krydsreaktivitet kan derfor ses. Den naturlige vært for Usutu virus er fugle, som kan sprede virus. Usutu virus har for nylig spredt sig til Syd Europa især Østrig, Ungarn, Italien, Spanien og Schweiz med sygdom i såvel fugle (solsorte) som heste og mennesker.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale med forbehold for svaret. 

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv PCR er diagnostisk for Usutu virus infektion.

Sensitivitet og specificitet

100% specifik.

Ingen krydsreaktion med andre flavivirus (Zika, Dengue, West Nile, TBE, Gul feber) eller med human RNA/DNA.

Analysens princip

Real-time RT PCR.

Target: Polyprotein gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2047
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54284 Syst(spec.)—Usutu virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54280 P—Usutu virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
322661000800000 Usutu virus DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
322661000900000 Usutu virus DNA/RNA - Serum

Svarkode

NPU54284 Syst(spec.)—Usutu virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54280 P—Usutu virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
97642 4.545,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00