EPI-NYT

Overvågning og forebyggelse af smitsomme sygdomme

2015

Sygehuserhvervet urinvejsinfektion

Gratis HPV-vaccination til kvinder født i 1993-1997 ophører ultimo 2015
Posteksponeringsprofylakse mod mæslinger
Revaccination mod polio – opdaterede anbefalinger ved rejse til visse lande
Ny publikation fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af seksuelt overførbare infektioner
Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog (EPIET) eller felt-mikrobiolog (EUPHEM)

Ny HPV-vaccine fra 1. februar 2016
Epidemi med Mycoplasma pneumoniae
Zikavirus i flere lande i Syd-, Mellem- og Nordamerika samt i Kap Verde

Hepatitis A 2014
World AIDS Day 2015

Det midlertidige vaccinationsprogram slutter ved årets udgang
Opfølgning på restordreperiode for DiTeKiPol/Act-Hib-vaccinen
European HIV-Hepatitis Testing Week 20.-27. november 2015 – Test. Treat. Prevent.

Æg-allergi og vaccination med æg-holdige vacciner
Europæisk Antibiotikadag 2015 og den nationale antibiotikakampagne

Pligt til indberetning af vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister
Stigning i påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner

Anmeldte tilfælde af legionellapneumoni i 2014
Revaccination mod polio – opdaterede anbefalinger ved rejse til visse lande

DANMAP 2014

DiTeKiPol/Act-Hib vaccinen er i restordre
Forebyggelse af skoldkopper og helvedesild
Opfølgning på udleveringer af VZIG til seronegative gravide eksponeret for skoldkopper i 2005-2015

Gonoré 2014

Influenzavaccination 2015/2016

Meningokoksygdom 2014
Purulent meningitis 2014
Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for håndtering af HUS og VTEC

Hyppigt stillede spørgsmål om vaccination
Ophobning af tilfælde af ornitose efter kontakt med smittede ænder fra opdrættere på Fyn og i Jylland

Syfilis 2014
Udbrud af poliolignende sygdom i Ukraine

Screening af gravide for hepatitis B, hiv og syfilis, 2014
Nyt call center om SSI’s diagnostiske analyser

Klamydia 2014
Udvidet klausulering til 13-valent konjugeret pneumokokvaccine

Et tilfælde af kutan difteri
Påmindelse om at rekonstituere Act-HIB® med DiTeKiPol
Pilgrimsrejsende til Mekka
Oversigt over hyppigst anvendte EPI-NYT på ssi.dk
Vaccinedag på SSI den 14. september 2015

Vaccinationsforslag ved udlandsrejse

Malaria 2014
Opdaterede anbefalinger for malariaprofylakse
Udbrud af MERS-CoV i Sydkorea

Influenzasæsonen 2014/2015

MRSA 2014

Status på ebolaudbruddet i Vestafrika

Hiv 2014
Udbrud af mæslinger i Nordsjælland

Bloddonorscreening 2014
Ornitose 2014

Kighoste 2014

Tre tilfælde af spædbarnsbotulisme

European Immunisation Week

Rabies 2014

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2014
World TB Day

Akut og kronisk hepatitis C 2014
ERRATUM

Sygehuserhvervet bakteriæmi
MFR-vaccination til børn og voksne

Overvågning af sygehuserhvervede Clostridium difficile infektioner gennem HAIBA

HAIBA - Hospital Acquired Infections dataBAse

Akut og kronisk hepatitis B 2014
Viden og råd om MRSA

Resultater fra EPI-NYT brugerundersøgelsen

Ændrede anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade

Ændrede anbefalinger for tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram

Påmindelse om manglende børnevaccinationer, erfaringer efter de første fem måneder

Tuberkulose 2013
Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog (EPIET) eller felt-mikrobiolog (EUPHEM)

Smitsomme sygdomme 2014

EPI-NYT

Søg i EPI-NYT:

Kontakt redaktionen for
EPI-NYT

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Peter Henrik Andersen 
 
Tlf. 3268 3038
Fax 3268 3874
- ISSN: 1602-4184

Rådgivning af sundhedspersonale:
Tlf. 3268 3037
(Ma., ti., to. og fr. kl. 8.30-11:00,
on. kl. 12:30-15:00)

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig EPI-NYT