Uge 13 - 2015

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2014
World TB Day

Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2014

Årsopgørelsen viser antal individuelt anmeldte tilfælde med sygdomsdebut i 2014. Tallene kan blive justeret pga. sene anmeldelser og nye oplysninger. Til sammenligning er anført antal i 2013 samt det årlige gennemsnit for femårsperioden 2009-2013, med angivelse af mindste og største antal tilfælde.

Der har ikke været anmeldt tilfælde af difteri, hæmorrhagisk feber, pest, polio, rabies, eller rubella.

Se årsopgørelsen for 2014 (pdf) - findes også under pdf-ikonet øverst.

World TB Day

Hver dag udvikler et menneske tuberkulose i Danmark

Den 24. marts var det international tuberkulosedag, World TB Day , og der er god grund til fortsat at have fokus på sygdommen – også i Europa.

WHO anslår, at 360.000 personer i WHO’s europaregion udviklede tuberkulose i 2013. Det viser data publiceret af European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og WHO . Det er et fald på omkring 6 % i forhold til året før.

I Danmark er tuberkulose en sjælden sygdom for størsteparten af landets befolkning, men det er ikke en sjælden sygdom blandt den socialt udsatte del af befolkningen, hvor der ses en høj forekomst af tuberkulose, især blandt danske og grønlandske mænd.

Aktuelt anmeldes og behandles 300-400 personer årligt for tuberkulose i Danmark EPI-NYT 3/15 og www.ssi.dk/data . Godt halvdelen kommer fra områder i verden med en høj forekomst af tuberkulose, men der ses kun begrænset smittespredning mellem forskellige nationaliteter. Henholdsvis 13 procent danskfødte og fem procent udenlandskfødte tuberkulosepatienter dør under behandlingen, heraf mange af ikke TB relaterede lidelser, EPI-NYT 27-33/13.

Multiresistent tuberkulose

I langt de fleste tilfælde findes der en effektiv antibiotikabehandling for tuberkulose. Men også blandt tuberkulosebakterier kan der udvikles resistens mod antibiotika. Nogle tuberkulosetyper er resistente overfor flere behandlingstyper – altså multiresistente, MDR-TB. MDR-TB er også et problem i Europa. Ifølge ECDC og WHO er Europa det område i verden, der er mest påvirket af MDR-TB. Kun 50 % af alle MDR-TB patienter findes og af dem, er det kun halvdelen der kureres.

I Danmark er der de seneste mange år set gennemsnitligt to tilfælde af multiresistent tuberkulose om året, og inden for de seneste to årer der påvist de første to tilfælde af ekstremt resistent tuberkulose (XDR-TB) i Danmark. XDR-TB er i praksis næsten ubehandlelig, og den kræver flere års kostbar, bivirkningstung og kompliceret behandling. Det er derfor vigtigt, at man påviser tuberkulose tidligt, så man begrænser smittespredningen og dermed også spredningen af multi- og ekstremt resistente tuberkulosebakterier.

Tuberkulosekontrol

Ifølge WHO er det lykkedes at forbedre kapaciteten til at påvise og behandle patienter med den medicinsk resistente form for TB i de europæiske lande, men der er forskel på både udfordringer og fremskridt EU-landene imellem. Med den nuværende hastighed, hvor antallet af tilfælde falder med 6 % om året, vurderes Europa først at blive fri for tuberkulose i næste århundrede. Dette står i kontrast til WHO-målet om at eliminere TB i Europa senest i 2035.

I Danmark er der adgang til gratis diagnostik og behandling med effektive midler, men det kan være en udfordring at nå ud til alle grupper at patienter, især blandt socialt udsatte. Det kræver en vedvarende aktiv indsats, hvis vi også i Danmark skal udrydde tuberkulose om bare 20 år. Man skal altid lede efter smittekilde og andre smittede, når man står over for et nyt tilfælde af tuberkulose.

Herudover er en aktivt opsøgende indsats blandt socialt udsatte afgørende, så man opsporer nye tuberkulosetilfælde og begrænser smittespredningen.
(T. Lillebæk, Nationalt Referencelaboratorium for TB & Mykobakterier, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

25. marts 2015