EPI-NYT - 2005

Bemærk: udgivelserne i årgang 2005 åbner som pdf.

2005

 • Uge 51 - 2005
  Levnedsmiddelbåren sygdom 2001-2004


 • Uge 50 - 2005
  Tuberkulose 2004, del II
  TB-behandling 2003


 • Uge 49 - 2005
  Tuberkulose 2004, del I


 • Uge 48 - 2005
  Fugleinfluenza-status
  Den globale poliosituation
  Udbrud af gul feber i Afrika
  World Aids Day 2005
  Vaccination af pilgrimsrejsende til Saudi-Arabien


 • Uge 47 - 2005
  MRSA 2004
  Sårbotulisme blandt narkomaner i Tyskland


 • Uge 46 - 2005
  Laboratoriepåvist kighost 2002-2004
  Rationel brug af Tamiflu


 • Uge 45 - 2005
  Forebyggelse af skoldkopper i risikogrupper; vaccination mod skoldkopper


 • Uge 44 - 2005
  Importerede hæmoparasitter 1994-2004


 • Uge 43 - 2005
  Antibiotikaforbrug og -resistens i 2004/2005


 • Uge 42 - 2005
  Udbrud af Cryptosporidium
  Fugleinfluenza i Europa
  Trypanosomiasis i Central- og Østafrika
  Forbedret søgefunktion til EPI-NYT
  Rådgivning af private


 • Uge 41 - 2005
  Kronisk hepatitis B 2004
  Hepatitis B screening af gravide


 • Uge 40 - 2005
  Akut hepatitis B 2004
  Tularæmi erhvervet i Danmark


 • Uge 39b - 2005
  Spørgsmål og svar om influenzavaccine
  Spørgsmål og svar om influenzasygdom


 • Uge 39a - 2005
  Influenzavaccination 2005/2006


 • Uge 38 - 2005
  Hepatitis A 2004
  Udbrud af multiresistent salmonella
  Norovirus udbrud


 • Uge 37 - 2005
  Purulent meningitis 2004


 • Uge 36 - 2005 
  HIV-årsopgørelse 2005
  AIDS-årsopgørelse 2005


 • Uge 36 - 2005
  HIV og AIDS 2004


 • Uge 35 - 2005
  Hindbær igen årsag til udbrud af norovirus
  Bloddonorscreening 2004
  Ornitose 2004


 • Uge 34 - 2005
  Klamydia 2004
  Klamydiakampagne


 • Uge 33 - 2005
  Neuroborreliose 1994-2004
  Spædbarn død af kighoste
  Nyt internationalt sundhedsregulativ


 • Uge 25/32 - 2005
  Hepatitis B screening af gravide
  Fugleinfluenza - status
  Udbrud af infektion med Streptococcus suis i Kina


 • Uge 24 - 2005
  Udbrud af norovirus
  Influenzasæsonen 2004-2005


 • Uge 23b - 2005
  Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del II


 • Uge 23a - 2005
  Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del I


 • Uge 22 - 2005
  Kighoste 2004
  Udbrud af polio i Yemen og Indonesien


 • Uge 20/21 - 2005
  Vaccination af danske udvekslingsstuderende til USA


 • Uge 19 - 2005
  Årsopgørelse Malaria 2004


 • Uge 18 - 2005
  Årsopgørelse Legionella-pneumoni 2004
  Påvisning af legionella-antigen i urin
  Rejserelateret legionella-pneumoni


 • Uge 17 - 2005
  Årsopgørelse VTEC og andre diaréfremkaldende E. coli 2003-2004


 • Uge 16 - 2005
  Årsopgørelse Syfilis 2004


 • Uge 15 - 2005
  Årsopgørelse Meningokoksygdom 2004
  Anmeldelse af og profylaktisk behandling ved meningokoksygdom
  Hepatitis A udbrud overstået


 • Uge 14 - 2005
  Årsopgørelse Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2004


 • Uge 12/13 - 2005
  Nyt coronavirus og Kawasakis syndrom
  Vaccination af kloakarbejdere
  Gratis hepatitisvaccination til intravenøse stofmisbrugere og deres pårørende
  Udbrud af Marburg Hæmorhagisk feber i Angola


 • Uge 11 - 2005
  Toxoplasmose


 • Uge 10 - 2005
  Fugleinfluenza - status
  Smitsomme sygdomme efter flodbølgen (Tsunami) i Asien


 • Uge   9 - 2005
  Årsopgørelse Zoonotiske tarminfektioner 2004


 • Uge   8 - 2005
  Salmonella fra jord til bord


 • Uge   7 - 2005
  Årsopgørelse Akut og kronisk hepatitis C 2004
  Lymfogranuloma venereum


 • Uge   6 - 2005
  Årsopgørelse Gonoré 2004


 • Uge   5 - 2005
  Skoldkopper og vaccination


 • Uge   4 - 2005
  Akut og kronisk Hepatitis B 1984-2004


 • Uge   3 - 2005
  Årsopgørelse Rabies 2004
  Patient overlever klinisk rabies
  Rabiesprofylakse
  Rabies hos dyr


 • Uge   2 - 2005
  Øget antal tilfælde af leptospirose
  Infektion med bartonella species
  Norovirus - ny variant


 • Uge   1 - 2005
  Overvågning af smitsomme sygdomme 2004