Uge 39 - 2015

Influenzavaccination 2015/2016

Influenzavaccination 2015/2016

Den 1. oktober markerer begyndelsen af influenzasæson 2015/2016 og dermed også lanceringen af tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper.

Influenzasæson 2014/15 i Europa var præget af, at det influenza A-H3N2-virus, der dominerede denne sæson, havde ændret sig i forhold til H3N2-viruskomponenten i vaccinen. Dette betød at vaccinen gav begrænset beskyttelse mod dette influenzavirus, hvilket var medvirkende til den betydelige overdødelighed, der blev set i flere lande i Europa. Imidlertid steg influenzaaktiviteten først hen imod slutningen af februar i Danmark. Derfor blev sæsonen ikke så langstrakt og konsekvenserne ikke så omfattende som i mange andre europæiske lande. I alt blev der registreret 202 patienter, der fik intensiv behandling på hospital, og der var ca. 700 flere dødsfald end forventet henover vinterperioden, som formentligt kan tilskrives influenza.

I alt 78 % af intensivpatienterne havde underliggende sygdom eller var 65 år eller derover, og af disse kritisk syge intensivpatienter var kun 38 % influenzavaccineret. Dette understreger vigtigheden af at øge tilslutningen til influenzavaccination blandt risikogrupper og personer på 65 år og derover. WHO´s mål er at opnå en dækning på 75 % i denne aldersgruppe; i 2014/2015 var dækningen i Danmark imidlertid kun 46 %. Vaccinen indeholder i år antigener fra to nye influenzavirus, der skulle passe bedre til de influenzavirus, der var i omløb i sidste sæson.

Gratis influenzavaccination

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 8. september 2015 har følgende personer med bopæl i Danmark ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter lægelig vurdering:
  - kroniske lungesygdomme
  - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  - diabetes 1 eller 2
  - medfødt eller erhvervet immundefekt
  - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  - kronisk lever- og nyresvigt
  - andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejl. BMI> 40) efter lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet immundefekt) efter lægelig vurdering.

Tilbud om gratis vaccination gælder fra 1. oktober og året ud. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2016.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til læger om gratis influenzavaccination.

Information

Sundhedsstyrelsen gennemfører i år en kampagne, der informerer risikogrupperne om influenzavaccination. Der er i august blevet sendt plakater og andet materiale til alment praktiserende læger, apoteker og ledende jordemødre. Ekstra eksemplarer af plakater og visitkort om influenzavaccination kan bestilles hos Schultz Distribution på telefon 7026 2636. Desuden er der mulighed for at hente informationsbreve til patienter i risiko samt øvrigt materiale på hjemmesiden www.beskytdigmodinfluenza.dk under siden for kommuner og sundhedspersoner. Kampagnen består desuden af tv-spots på nationalt tv og på apoteker i uge 39, 40 og 41, annoncer i ugeblade og på relevante websites samt en bred presseindsats i både nationale og lokale medier.

Leverance

Der er i år hjemtaget to vacciner (Fluarix og Vaxigrip) fra to producenter. Begge vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Ingen af vaccinerne indeholder thiomersal eller adjuvans. Begge vacciner kan indeholde spor af æg/kyllingeprotein, formaldehyd og gentamycin. For mere detaljeret information om vaccinerne og ”spørgsmål og svar” henvises til SSI's hjemmeside.

Influenzavacciner i sæson 2015/2016

Vaccinerne er sammensat ud fra WHO’s anbefalinger, og indeholder antigener fra tre sæsoninfluenzavirus, der cirkulerer globalt. To af viruskomponenterne er ændret i forhold til sidste år. Sammensætningen er følgende:

 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-lignende virus (NYT VIRUS)
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata linjen) (NYT VIRUS).

Børn

Børn over 6 måneder, der har risiko for et alvorligt forløb af influenza, anbefales vaccination. Oftest følges disse børn i pædiatrisk ambulatorium, men de kan også vaccineres gratis hos praktiserende læge/speciallæge eller evt. på vaccinationsklinik. En vejledning fra Dansk Pædiatrisk Selskab kan ses på www.paediatri.dk.

Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. Børn i alderen 6 måneder til og med 35 måneder vaccineres med halv dosis af vaccinen. Det kan være relevant at vaccinere husstandskontakter og andre personer med tæt kontakt til børn i risikogrupper, herunder børn under 6 måneder.

Graviditet og amning

Gravide har en øget risiko for at få alvorlige komplikationer af influenzainfektion i forhold til ikke-gravide, og dette har særligt været tilfældet for influenza A(H1N1)pdm09, som har været i omløb siden 2009.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor influenzavaccination af alle gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres også, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Mange års erfaring med vaccination af gravide på verdensplan har vist, at influenzavaccination under graviditeten er sikker for barnet og ikke forbundet med øget risiko for bivirkninger blandt gravide. Influenzavaccination af gravide kan give barnet beskyttelse mod influenza i de første måneder efter fødslen, da der overføres antistoffer fra mor til barn. Influenzavaccinen kan også gives i ammeperioden.

Dissemineret sklerose

Patienter med dissemineret sklerose har ved influenzasygdom en risiko for nye attakker, mens der ikke er fundet øget risiko for nye attakker som følge af vaccination.

Hiv-smittede

Hiv-smittede har ligesom andre immunkompromitterede personer en øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza, og alle hiv-smittede opfordres til at blive gratis influenzavaccineret via deres praktiserende læge.

Beskyttelsesgrad

Immunitet efter vaccination med inaktiveret influenzavirus opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af graden af overensstemmelse mellem cirkulerende virus og virus-stammerne i vaccinen. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination op til 70-90 % af sygdomstilfælde forårsaget af influenzavirus. Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere. Beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald hos ældre er op til 60 %.

Bivirkninger og kontraindikationer

Feber, utilpashed, kulderystelser og træthed er almindelige vaccinationsreaktioner, som typisk forsvinder i løbet af 1-2 dage. De inaktiverede influenzavacciner medfører ikke egentlig influenzasygdom.

Personer, der er overfølsomme over for hønseæg/kyllingeprotein eller andre af indholdsstofferne, og som tidligere har haft reaktion af anafylaktoid karakter, bør ikke vaccineres. Allergi over for formaldehyd vil oftest manifestere sig som kontaktdermatitis, hvor lappeprøver kan være positive, og er ikke en kontraindikation. For at undgå denne reaktion, kan vaccinen gives intramuskulært.

Neuraminidasehæmmere kan bruges forebyggende til personer, der ikke kan vaccineres på grund af kontraindikationer samt til uvaccinerede kontaktpersoner.

Overvågning af influenza

Statens Serum Instituts overvågning af influenza begynder i uge 40. INFLUENZA-NYT vil først blive udgivet regelmæssigt med ugentlige opdateringer af influenzaforekomsten nationalt såvel som internationalt, når der er begyndende tegn på influenzaaktivitet.
(T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

23. september 2015