Uge 22 - 2015

Status på ebolaudbruddet i Vestafrika

Status på ebolaudbruddet i Vestafrika

Siden ebolaudbruddet i Vestafrika blev erkendt i marts 2014, er ca. 27.000 blevet smittet, og 11.100 er døde (41 %). Tilfældene er især rapporteret fra tre lande - Liberia, Guinea og Sierra Leone, og der er stadig igangværende smitte i Guinea og Sierra Leone, tabel 1 og figur 1. Enkelte tilfælde, som kan knyttes til udbruddet, er set i Nigeria, Senegal, Spanien, USA, Mali og Storbritannien (samlet 35 smittede og 15 døde), men disse lande er sidenhen erklæret ebolafri. I alt 869 sundhedsarbejdere er fundet smittede, og 507 er døde, tabel 2. En mandlig italiensk sygeplejerske, der havde arbejdet i Sierra Leone, blev den 12. maj 2015 fundet smittet og er aktuelt indlagt i Italien.

EPI-NYT uge 22 2015 tabel 1

EPI-NYT uge 22 2015 figur 1

EPI-NYT uge 22 2015 tabel 2

Siden slutningen af december 2014 er antallet af smittede aftaget i de tre mest berørte vestafrikanske lande, og WHO har erklæret Liberia smittefri pr. 9. maj 2015, efter at 42 dage er gået, siden det sidste fatale tilfælde af ebola blev begravet (de 42 dage svarer til to maksimale inkubationstider). Ud fra den seneste WHO-rapport (dateret den 20. maj 2015) fremgår det, at der i Guinea og Sierra Leone igen er set et øget antal tilfælde i ugen op til den 17. maj 2015 med i alt 35 smittede mod ni i ugen før. I alt 27 af de 35 tilfælde blev konstateret i Guinea, hvor man i ugerne før havde konstateret henholdsvis syv og ni tilfælde. Hovedparten af tilfældene (22) blev set i vestlige provinser, mens fem blev set i et nordvestligt område, der grænser op til Guinea Bissau. Disse fem tilfælde stammer formentligt fra en smittekæde i hovedstaden Conakry og ikke fra lokal smittespredning i området, imens smittekilderne til ni af de 27 tilfælde i Guinea ikke er kendt, hvilket tyder på, at smittekæder i forskellige dele af landet stadig ikke erkendes.

I Sierra Leone er der i ugen op til den 17. maj 2015 fundet otte nye tilfælde mod to og ni i ugerne før. Fire af de otte var kendt eksponerede, tre kunne efterfølgende vises at have haft kontakt med kendte smittede, og det sidste tilfælde fra hovedstaden Freetown blev erkendt ved testning af en afdød.

Det sidste tilfælde blandt sundhedsarbejdere i Guinea blev konstateret den 6. april 2015. I Sierra Leone blev en sundhedsarbejder fundet ebola-smittet den 14. maj 2015. Denne sundhedsarbejder arbejdede på det samme ebola-behandlingssted, som den tidligere nævnte smittede italienske sygeplejerske. I alt 13 kontakter er under observation i Italien. Ud af 869 smittede sundhedspersoner i de tre primært ramte lande er 507 døde (58 %).

Kommentar

Det er positivt, at der ikke længere er aktiv smittespredning i Liberia, men desværre viser de nyeste tal, at der stadig ikke er kontrol over epidemien i alle områder af Guinea og Sierra Leone. Da epidemien toppede, var hovedfokus for indsatsen at sikre kapacitet til at isolere og behandle syge patienter og at foretage sikre begravelser af ebolaofre. Denne indsats bliver nu gradvis skaleret ned. I den sidste fase af udbruddet er hovedfokus på at foretage kontaktopsporing, således at alle kendte kontakter til ebolapatienter følges og undersøges, så snart de bliver syge. Hvis kontaktopsporingen fungerer optimalt, vil alle nye tilfælde være blandt kendte kontakter, men dette er aktuelt ikke tilfældet. Der er derfor fortsat brug for styrket indsats i dele af især Guinea for at bringe epidemien under kontrol. Ud over WHO og andre FN-organisationer bidrager europæiske organisationer og institutioner, herunder ECDC, til, at Guinea og Sierra Leone kan opnå det samme positive resultat som er set i Liberia. Især i de områder, hvor der er aktiv transmission, arbejdes der således med bl.a. informationskampagner, lokal kapacitetsopbygning og styrkelse af opsporing og overvågning af tilfælde for at erkende og bryde aktive smittekæder.

Se nærmere på Statens Serum Instituts Tema om udbrud af ebola i Vestafrika.
(A. Koch, K. Mølbak, Afdeling for Infektionsepidemiologi). 

Læs tidligere numre af EPI-NYT

27. maj 2015