Uge 47 - 2015

Det midlertidige vaccinationsprogram slutter ved årets udgang
Opfølgning på restordreperiode for DiTeKiPol/Act-Hib-vaccinen
European HIV-Hepatitis Testing Week 20.-27. november 2015 – Test. Treat. Prevent.

Det midlertidige vaccinationsprogram slutter ved årets udgang

I begyndelsen af 2014 blev der – grundet produktionsproblemer med poliokomponenten i Statens Serum Instituts børnevacciner - indført et midlertidigt vaccinationsprogram, EPI-NYT 3/14. Børn, som begyndte vaccination i programmet efter 15. januar 2014, blev vaccineret med en hexavalent vaccine, Infanrix hexa®, som ud over de vanlige sygdomme også gav beskyttelse mod hepatitis B.
Det midlertidige vaccinationsprogram begyndte udfasning den 1. januar 2015, EPI-NYT 50/14.

Sundhedsstyrelsen besluttede i den forbindelse, at alle børn, der som led i det midlertidige vaccinationsprogram har modtaget mindst én Infanrix hexa®, og som derfor også var påbegyndt et vaccinationsprogram mod hepatitis B, skulle tilbydes at blive vaccineret færdig mod denne sygdom. Dette tilbud falder bort ved udgangen af 2015, se dog nedenfor hvad angår den korte restordre periode i efteråret 2015, EPI-NYT 41/15.
(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Opfølgning på restordreperiode for DiTeKiPol/Act-Hib-vaccinen

Statens Serum Institut var i perioden 5. til 23. oktober 2015 i restordre med DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine til primærvaccination, EPI-NYT 41/15.

I denne situation med forventet kortvarig restance blev det tilrådet, at de decentrale lagre blev prioriteret, således at primærvaccination af 3-måneders børn blev prioriteret over 5-måneders børn, som igen blev prioriteret over 12-måneders børn. Uvaccinerede børn skulle altså prioriteres over børn, der har fået én eller flere DiTeKiPol/Act-Hib-vacciner.

Manglen på DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine kunne medføre udskydelse af den første primærvaccination, men læger med lagerbeholdning af Infanrix hexa® til brug for færdigvaccination i det midlertidige program, EPI-NYT 50/14, kunne evt. anvende denne vaccine som første primærvaccine i stedet.

De forventeligt få børn, hvor det under restordreperioden har været nødvendigt at påbegynde vaccinationsserien med Infanrix hexa®, skal efter aftale med Sundhedsstyrelsen tilbydes at færdiggøre vaccinationsserien mod hepatitis B på samme måde, som det gjaldt for det midlertidige vaccinationsprogram i 2014, se ovenfor.

Disse børn skal imidlertid vaccineres med 2. hepatitis B-vaccine inden udgangen af januar 2016, hvor efter den midlertidige afregningskode for 2. hepatitis B-vaccine (8353) udgår. Denne vil normalt kunne gives samtidig med den 2. DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine.

Den 3. hepatitis B-vaccine (kode 8354) skal gives senest den 31. august 2016, hvorefter afregningskoden for denne vaccination også udgår. Denne vil normalt kunne gives samtidig med den 3. DiTeKiPol/Act-Hib-vaccine.

Eventuelt forsinkede DiTeKiPol/Act-Hib-primærvaccinationer til børn i 5- og 12-måneders-alderen bør gives så hurtigt som muligt under hensyn til de gældende minimumsintervaller, EPI-NYT 37/15.
(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

European HIV-Hepatitis Testing Week 20.-27. november 2015 – Test. Treat. Prevent.

Denne uge lanceres ”European HIV-Hepatitis Testing Week” for tredje gang. Dette år er temaet ”Test. Treat. Prevent” og nyt i år er inklusionen af hepatitis B og C.

Formålet med den europæiske hiv-hepatitis-test-uge er at øge opmærksomhed på hiv og hepatitis, og ikke mindst de fordele der er ved at blive testet og komme i behandling tidligt.

Det er vist, at jo før man kommer i behandling jo bedre mulighed har man for at bevare et godt helbred, ligesom risikoen for at smitte andre formindskes.

På trods af at det går i den rigtige retning mange steder i Europa, er der stadig alt for mange, der er uvidende om deres hiv- og/eller hepatitis-status. I dag er mindst én ud af tre af de 2,5 millioner mennesker, som lever med hiv i Europa ikke klar over deres positive hiv-status. Ligeledes diagnosticeres 50 % sent, hvilket forsinker adgang til behandling. Også mange er uvidende om deres hepatitis-status, men data er desværre mangelfulde.

Med det formål at vende dette billede, går over 300 ikke-statslige organisationer (NGO'er), hospitaler og klinikker fra hele Europa sammen om at få flere personer testet for hiv og hepatitis B og C i denne uge. Deltagere tilbyder testning, sætter fokus på fordelene ved at blive testet og komme i behandling, og forsøger at øge opmærksomheden om hiv- og hepatitis-testning blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Den europæiske hiv-hepatitis-test-uge koordineres af HIV in Europe som er placeret hos CHIP under Rigshospitalet, Klinik for Infektionsmedicin. CHIP kan kontaktes på hie.rigshospitalet@regionh.dk.

Tilmelding til initiativet foregår på www.testingweek.eu, hvor der også kan findes mere information og materiale.
(S. Cowan, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Læs tidligere numre af EPI-NYT

18. november 2015