Uge 27-33 - 2015

Et tilfælde af kutan difteri 
Påmindelse om at rekonstituere Act-HIB® med DiTeKiPol 
Pilgrimsrejsende til Mekka 
Oversigt over hyppigst anvendte EPI-NYT på ssi.dk 
Vaccinedag på SSI den 14. september 2015

Et tilfælde af kutan difteri

Der er i sommer påvist et tilfælde af difteri i et sår hos en voksen asylansøger fra Eritrea. Patienten kom til Danmark den 20. juni 2015, og havde på dette tidspunkt et stort sår på det ene skinneben, som denne havde pådraget sig efter et traume ca. 2 måneder tidligere. Fra modtagecenter blev patienten flyttet til et asylcenter den 25. juni, hvor der efter kontakt til sundhedspersonale blev påbegyndt sårpleje den 29. juni. For at udelukke tilstedeværelse af MRSA eller andre multiresistente bakterier blev der podet fra såret og taget biopsi. Såret var herefter tildækket. Den 3. juli blev der påvist vækst af hæmolytiske streptokokker gruppe A og Stafyloccoccus aureus samt Corynebacterium difteriae, påvist ved Maldi-Tof massespektrometri og konfirmeret med PCR. Patienten var afebril og alment upåvirket, og såret var blevet pænere alene efter sårrensning. På grund af blandingsvækst fra såret blev der anbefalet behandling med amoxicillin/clavulansyre, og man udbad sig svælgpodning for at vurdere, om patienten var bærer af difteribakterier i svælget. Patienten var formentlig grundvaccineret mod difteri i barndommen.

Den 6. juli blev der, i difteribakterier dyrket fra såret, påvist toxin-genet ved PCR, og ELEK-testen kunne den 8. juli bekræfte, at bakterien udtrykte toxin-genet, og derfor var toxinproducerende. Efter anvisning fra embedslægen identificerede asylcentrets personale herefter i alt syv asylansøgere og sundhedspersonale, som havde haft tæt kontakt til patienten inden for de foregående 10 dage. Disse blev podet i svælget, behandlet profylaktisk med azithromycin og modtog en diTe-revaccination, hvis seneste dosis lå mere end 5 år tilbage. Alle svælgpodninger fra såvel index-patient som tætte kontakter var negative, ligesom der ikke var tilfælde med halssymptomer blandt asylcentrets øvrige beboere.

Kommentar

Påvisning af toxin-producerende Corynebacterium diphteriae i Danmark er sjælden, og det seneste tilfælde af (svælg)difteri var i 1998, EPI-NYT 1/99. I det aktuelle tilfælde var kun personer med tæt kontakt til patienten og dennes sår i særlig risiko, og dette havde været tildækket i hele risikotiden. Da patienten ved en fejl ikke var påbegyndt sin antibiotiske behandling før svælgpodningen, kan det negative dyrkningsvar herfra tillægges fuld værdi. Det var vigtigt at afklare, om der var en asymptomatisk bærer i patientens nærmiljø, som i teorien også kunne være kilde til infektionen. Dette viste sig ikke at være tilfældet, og der var derfor ikke indikation for yderligere profylaktiske tiltag.

Tilfældet blev rapporteret via EU's varslingssystem for smitsomme sygdomme, og efterfølgende rapporterede også Sverige og Tyskland om i alt seks tilfælde (fire toxigene og to non-toxigene) af kutan difteri i 2015, påvist blandt asylansøgere fra henholdsvis Eritrea, Etiopien og Syrien. Efter en rundspørge fra ECDC meldte i alt 13 andre EU-lande tilbage, at de ikke havde påvist tilfælde af kutan difteri blandt flygtninge i 2015. ECDC publicerede herefter en risikovurdering den 30. juli 2015.

Difteri findes stadig i mange lande, og det er vigtigt, at alle er grundvaccineret mod difteri (normalt via børnevaccinationsprogrammet) og herefter revaccineres hvert 10. år. Udsættelse for smitte kan ske ved rejse til endemisk område, men personer, der bærer bakterien i svælget, kan også forekomme i Danmark, da vaccination beskytter mod sygdom forårsaget af difteritoxin, men ikke mod bærertilstand. Alle bør derfor være beskyttet mod sygdommen via vaccination. Sundhedspersonale og medarbejdere i asylcentre bør være særlig opmærksomme på sår hos rejsende og asylansøgere fra endemiske områder.

Mistænkte tilfælde af difteri skal anmeldes telefonisk til Sundhedsstyrelsens embedslægeinstitution (SE) på patientens opholdssted samt skriftligt på blanket 1515 til SE og Afdeling for Infektionsepidemiologi på Statens Serum Institut.
(K. Fuursted, Mikrobiologi og Infektionskontrol, G. St-Martin, SEØst og Tilsyn, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Påmindelse om at rekonstituere Act-HIB® med DiTeKiPol

SSI modtager undertiden indberetninger om, at sundhedspersonale glemmer at rekonstituere Act-HIB® med DiTeKiPol. Dette er en utilsigtet hændelse, som registreres hos Patientombuddet i Dansk Patient Sikkerheds Database, EPI-NYT 46/14.

Vær derfor opmærksom på, at vaccinen DiTeKiPol/Act-HIB® består af to enheder, en fyldt injektionssprøjte og et hætteglas med tørstof.

Hætteglasset indeholder frysetørret vaccine (pulver) mod Haemophilus influenzae type b (Act-HIB®).
Den fyldte injektionssprøjte indeholder vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio (DiTeKiPol).

Indholdet i den fyldte injektionssprøjte skal blandes med den frysetørrede vaccine i hætteglasset. Efter omrystning, hvorved den frysetørrede vaccine rekonstitueres, trækkes hele blandingen op i injektionssprøjten, som forsynes med en ny injektionsnål, hvorefter den kombinerede vaccine er klar til intramuskulær injektion.

Hvis man har glemt at rekonstituere Act-HIB® og kun vaccineret med DiTeKiPol, bør man vaccinere snarest med Act-HIB® alene. Act-HIB® kan rekonstitueres i 0,5 ml isotonisk saltvand og injiceres intramuskulært.

Man opfordres til at indberette sådanne hændelser til Dansk Patient Sikkerheds Database.
(M. Andersen Stevner, Lægemiddelregistrering og Medicinsk information, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Pilgrimsrejsende til Mekka

I 2015 falder Hajj fra den 20. til den 25. september.

Meningokoksygdom

For at opnå visum til Saudi-Arabien kræves det, at alle pilgrimsrejsende er vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y senest 10 dage før indrejse, og vaccinen skal være givet inden for 3 år.

Der er registreret to firevalente konjugerede vacciner til beskyttelse mod meningokoksygdom af gruppe A, C, Y eller W135, Nimenrix® og Menveo®.

Nimenrix® kan anvendes til børn ≥ 1 år og voksne. Der gives én dosis.

Menveo® kan anvendes til børn ≥ 2 år og voksne. Der gives én dosis.

Hvis indiceret, kan børn i alderen 2 måneder til 1 år fortsat primærvaccineres med to doser Menveo® med minimum en måneds interval. Lægemiddelstyrelsen har tidligere vurderet, at vaccinen kan anvendes off-label til denne aldersgruppe, EPI-NYT 37/10. Ved fortsat risiko for eksponering gives booster-dosis 12 måneder efter primærvaccinationsprogrammet.

Influenza

Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudiarabiske myndigheder, specielt til personer med kroniske lidelser.

Internationale udbrud, herunder Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)

De saudiarabiske myndigheder anbefaler, at personer på 65 år og derover, personer med kroniske sygdomme (dvs. hjerte-, lunge- eller nyresygdom), diabetes, immundefekt, cancer samt gravide og børn udsætter pilgrimsrejsen (Hajj og Umra) til en senere lejlighed.

Det anbefales i øvrigt, at rejsende overholder almindelige hygiejneråd, herunder at:

  • undgå kontakt med personer med akutte luftvejsinfektioner
  • have god håndhygiejne
  • anvende maske ved akutte luftvejssymptomer
  • undgå tæt kontakt med dyr, herunder kameler (især med dyrs udskillelser som for eksempel spyt og afføring)
  • undgå at drikke rå kamelmælk og at spise fersk kamelkød.

Personer, der op til 14 dage efter at have været på Den Arabiske Halvø får alvorlig luftvejsinfektion (feber med lungebetændelse og/eller vejrtrækningsbesvær) eller får anden alvorlig infektionssygdom, bør kontakte læge.
(A.H. Christiansen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Oversigt over hyppigst anvendte EPI-NYT på ssi.dk

Rådgivningsteam i Afdeling for Infektionsepidemiologi modtager mange henvendelser med spørgsmål, som kan besvares ved at have læst særlige numre af EPI-NYT. Vi har derfor lavet en oversigt over de hyppigst benyttede EPI-NYT i forbindelse med rådgivning af sundhedspersonale. Oversigten vil bliver opdateret løbende.

Derudover vil vi minde om søgefunktionen på EPI-NYT-siden, hvor der kan fritekstsøges i alle numre fra 2000 og frem, og hvor søgeresultatet kan sorteres efter bedste match eller nyligste omtale. På EPI-NYT-siden kan findes yderligere tips til søgning.
(Rådgivningsteam, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

Vaccinedag på SSI den 14. september 2015

Statens Serum Institut inviterer til lærerig informationsdag for praktiserende læger og praksispersonale med sundhedsfaglig baggrund vedrørende vacciner og vaccination, med fokus på børnevaccinationsprogrammet. Der vil bl.a. være indlæg fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og Sundhedsstyrelsen og rig mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer fra praksis.
Se programmet og hvordan man tilmelder sig.
(Afdeling for Infektionsepidemiologi)
 

Læs tidligere numre af EPI-NYT 12. august 2015