EPI-NYT - 2007

Bemærk: udgivelserne i årgang 2007 åbner som pdf.

2007

 • Uge 51 - 2007
  Q-feber: prøvetagning og risikohåndtering
  Tuberkulosebehandling 2005


 • Uge 50 - 2007
  Tuberkulose 2006, del II


 • Uge 49 - 2007
  Tuberkulose 2006, del I


 • Uge 48 - 2007
  Rektal lymfogranuloma venereum i København
  World AIDS Day 2007
  Udbrud af Salmonella Enteritidis i København
  Vaccination af pilgrimsrejsende til Saudi-Arabien
  Paludrine udgår
  MFR 2 rykkes til 4-års alderen


 • Uge 47 - 2007
  Neuroborreliose 2005-2006
  Neuroborreliose kasuistik
  Ny version af "Rejser og smitsomme sygdomme"
  Krav om gul feber vaccination for alle rejsende til Bolivia


 • Uge 46 - 2007
  DANMAP 2006: Antibiotikaforbrug og -resistens
  Purulent meningitis 2006


 • Uge 44 - 2007 
  HIV-årsopgørelse 2006
  AIDS-årsopgørelse 2006


 • Uge 44 - 2007
  HIV 2006
  AIDS 2006
  Kontaktopsporing af partnere til hiv-positive


 • Uge 42/43 - 2007
  Generel screening af gravide for hepatitis B
  Monitoreringen af den generelle screening af gravide for hepatitis B ophører 1. november 2007
  Madforgiftning på Ledreborg Slot


 • Uge 41 - 2007
  Legionella-pneumoni 2006


 • Uge 40 - 2007
  Hepatitis A 2006


 • Uge 39 - 2007
  Akut hepatitis B 2006
  Kronisk hepatitis B 2006


 • Uge 38 - 2007
  Influenzavaccination 2007/2008


 • Uge 37b - 2007
  Spørgsmål/svar om pneumokokvaccination til børn


 • Uge 37a - 2007
  Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet


 • Uge 36 - 2007
  Risiko for infektioner ved ubeskyttet sex i Danmark
  Chikungunya-virus i Italien


 • Uge 35 - 2007
  Udbrud af shigellose fra importeret babymajs


 • Uge 34 - 2007
  Spørgsmål og svar om HPV-vaccination


 • Uge 27/33 - 2007
  MRSA overført fra svin
  Pneumokokvaccination indføres i det danske børnevaccinationsprogram
  Bloddonorscreening 2006


 • Uge 26 - 2007
  Influenzasæson 2006-2007
  Clostridium difficile


 • Uge 25b - 2007
  Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del II


 • Uge 25a - 2007
  Vaccinationsforslag ved udlandsrejse, del I


 • Uge 24 - 2007
  Malaria 2006
  Vaccinationsforslag ved udlandsrejse 2007


 • Uge 23 - 2007
  Rabies 2006
  Rabiesprofylakse
  Rabies hos dyr 2006
  Kighoste 2006


 • Uge 22 - 2007
  MRSA: De første erfaringer med anmeldelsespligt


 • Uge 20/21 - 2007
  Udbrud af campylobacter
  MTV rapport om reduktion af risiko for cervixcancer ved HPV vaccination
  SSI smitteberedskabsrapport


 • Uge 19 - 2007
  Klamydia 2006
  Chlamydia trachomatis-mutant


 • Uge 18 - 2007
  Syfilis 2006
  Lymfogranuloma venereum


 • Uge 17 - 2007
  Gonorré 2006


 • Uge 16 - 2007
  Dødsfald som følge af meningokoksygdom
  Udbrud med VTEC O26 forårsaget af oksespegepølse


 • Uge 14/15 - 2007
  Individuelt anmeldte sygdomstilfælde 2006


 • Uge 13 - 2007
  Meningokoksygdom 2006


 • Uge 12 - 2007
  Zoonotiske tarminfektioner 2006


 • Uge 11 - 2007
  Creutzfeldt-Jakobs Sygdom (CJD) - 10 års overvågning
  Pneumokokvaccination af risikobørn


 • Uge 10 - 2007
  Vandforurening i Køge, januar 2007


 • Uge   9 - 2007
  Akut og kronisk hepatitis C 2006
  Ornitose 2006
  Fejl i blanket til anmeldelse af gonorré og syfilis


 • Uge   8 - 2007
  Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccination - Tilslutning ultimo 2005


 • Uge   7 - 2007
  Spørgsmål og svar om MFR-vaccination


 • Uge   6 - 2007
  MFR-vaccination - tilslutning ultimo 2005
  Anmeldelse af sygdomstilfælde som følge af vandforurening i Køge


 • Uge   5 - 2007
  Mæslinger, fåresyge og røde hunde 2002-2006
  Overførsel af MRSA fra husdyr


 • Uge   4 - 2007
  Laboratoriepåvist kighoste 2005 og 2006


 • Uge   3 - 2007
  TB-behandling 2004
  Ny EUVAC.NET-hjemmeside
  Europæisk uddannelse til felt-epidemiolog
  Kommunenavn på blanket 1515


 • Uge   2 - 2007 
  EPI-NYT indeks 2006


 • Uge 1/2 - 2007
  Overvågning af smitsomme sygdomme 2006
  Ændrede anbefalinger for malariaprofylakse for rejsende til Goa i Indien