CEI-NYT

CEI-NYT er et nyhedsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

De seneste udgaver af CEI-NYT findes i vores nyhedsbrevarkiv. Tidligere udgaver kan rekvireres via CEImail@ssi.dk.

Abonnér på CEI-NYT

* Skal udfyldes

 

Temaer