Bivirkninger ved HPV-vaccination

Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger. De bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner.

Både når en vaccine skal godkendes, og når sundhedsmyndighederne, herunder SSI, skal vurdere, om en vaccine bør være en del af vaccinationsprogrammet, er det helt afgørende, at de gavnlige effekter overstiger både omfanget og alvoren af mulige bivirkninger.

Lige så vigtigt er det, at man også efter at have indført vaccinen, overvåger, om der fx dukker nye bivirkninger op eller om allerede kendte bivirkninger forekommer hyppigere end forventet. Dette sker både via lægernes og borgeres indberetninger af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen og via videnskabelige studier blandt vaccinerede og uvaccinerede personer.

Der er på verdensplan gennemført mange og meget store studier af HPV-vaccinen. Studierne viser, at vaccinen ligesom andre vacciner kan give bivirkninger. De hyppigste er lette til moderate i sværhedsgrad (fx smerter, rødme og hævelse ved injektionsstedet, træthed og hovedpine).

I Danmark har der siden 2013 været særligt fokus på indberetninger af symptomer til Lægemiddelstyrelsen, som ikke er kendte bivirkninger ved vaccinen, f.eks. langvarig hovedpine og udtalt træthed. Lægemiddelmyndighederne har vurderet, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem disse symptomer og vaccinen. I Danmark resulterede den negative debat om HPV-vaccinen i et drastisk fald i vaccinationstilslutningen. De piger, som ikke blev vaccineret, da debatten om HPV-vaccinen var kraftigst, er dog næsten alle blevet vaccineret efterfølgende, og uden at dette har resulteret i en ny stigning i antallet af anmeldte bivirkninger, se nedenfor.

Der er udført en lang række undersøgelser for at blive klogere årsagen til de mange indberetninger, og ingen videnskabelige undersøgelser tyder på, at HPV-vaccinen har flere eller mere alvorlige bivirkning end andre vacciner, læs mere her https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination/vaccination-mod-livmoderhalskraeft/ssi-forskning-i-hpv.

Siden midten af 2016 er der sket et støt stigning i antal af piger der starter HPV-vaccination. Dobbelt så mange kvinder startede HPV vaccinationsprogrammet i 2017 som året før, og der skete en yderligere stigning i 2018 på 20% https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2019/fortsat-stigning-i-hpv-vaccination-i-2018, hvor næsten 40.000 piger startede vaccination.

Samtidig er antallet af indberetninger til Lægemiddelstyrelsen faldet til cirka 95 i 2020 fra henholdsvis 821 og 308 indberetninger i 2015 og 2016. Se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside for interaktiv bivirkningsoversigt.

De anmeldte formodede bivirkninger bliver løbende vurderet og vejet op imod vaccinens beskyttelse mod udviklingen af livmoderhalskræft. Konklusionen har fortløbende været, at de sundhedsmæssige fordele langt overstiger ulemperne.

Bivirkninger ved Gardasil 9

Reaktioner på indstiksstedet og influenzalignende symptomer som hovedpine, feber, træthed, smerter, svimmelhed og kvalme er de hyppigst forekommende bivirkninger. Reaktionerne er oftest milde og forbigående.

I produktresumeet er beskrevet følgende bivirkninger registreret i kliniske forsøg:

Meget almindelig (kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer): bivirkninger på injektionsstedet (smerte, hævelse og rødmen) og hovedpine.

Almindelig (kan påvirke mellem 1 ud af 10 og 1 ud af 100 personer): bivirkninger på injektionsstedet (blåt mærke og kløe), feber, træthed, svimmelhed og kvalme.

Læs hele indlægssedlen her

Eksterne Links

Stop HPV - Stop livmoderhalskræft

Informationskampagne fra et bredt netværk af organisationer – heriblandt SSI. Se mere på www.stophpv.dk