Påmindelser om børnevaccination

Manglende eller forsinket børnevaccination skyldes ofte blot en forglemmelse. Derfor sender Statens Serum Institut (SSI) påmindelser om børnevaccination til forældre.

Kvinde med nyfødt barn i bæresele holder en mobiltelefon

Påmindelsesordning 2014: Påmindelser ved manglende vaccination

SSI har siden den 15. maj 2014 sendt påmindelser om børnevaccination, hvis børnene mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet, når barnet fylder 2, 6½ eller 14 år. Denne ordning er blevet udfaset pr maj måned 2022, idet alle børn fremadrettet vil være opfattet af påmindelsesordningen af 2019.

Påmindelserne blev dannet på baggrund af oplysninger om vaccinationer, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og som er tilgængelige for borgere og sundhedsfaglige på www.sundhed.dk.

Der var tilfælde, hvor forældre modtog en påmindelse, selvom deres børn faktisk havde fået de anbefalede vaccinationer. Det kunne ske, hvis lægen havde glemt at registrere vaccinationen direkte i DDV eller havde glemt at indberette vaccinationen til sygesikringen, eller i de tilfælde hvor barnet er vaccineret i udlandet.

Læs mere om årsager til at vaccinationer kan mangle.

Ordningen har medvirket til at øge vaccinationsdækningen og dermed sikre, at så mange børn som muligt undgår alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination.

Påmindelsesordning 2019: Påmindelser både før vaccination og efter i tilfælde af manglende vaccination

Fra 1. august 2019 er ordningen udvidet og ændret således, at forældremyndighedsindehavere både får påmindelser, når det er ved at være tid til vaccination, og bliver mindet om vaccination, hvis vaccinationstidspunktet er overskredet. Påmindelserne sendes hhv. to uger før vaccinationstidspunktet, og en måned efter, hvis barnet ikke er blevet vaccineret.

Målet med den ordningen er, at endnu flere børn bliver vaccineret til tiden.

Læs mere om Påmindelsesordning 2019.

Eksterne Links

Påmindelsesordning 2019 er en af indsatserne for at øge vaccinationstilslutningen i Danmark:
"En endnu stærkere vaccinationsindsats: De mange skal beskytte de få"

Regelgrundlaget for SSI's udsendelse af påmindelser om manglende børnevaccination: Lov om ændring af sundhedsloven