Påmindelser om manglende børnevaccination

Statens Serum Institut sender påmindelser om børnevaccination til forældre, som har børn, der fylder 2, 6½ og 14 år. Der sendes kun påmindelser, hvis børnene på dette tidspunkt mangler mindst én af de vaccinationer, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet. 

Formålet er at øge vaccinationsdækningen for at sikre, at så mange børn som muligt er beskyttet mod alvorlige sygdomme, der kan forebygges ved vaccination.

Påmindelserne dannes på baggrund af oplysninger om vaccinationer, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister, og som efterfølgende bliver tilgængelige for borgere og sundhedsfaglige på www.Sundhed.dk

Du/I kan eventuelt selv oprette de vaccinationer, der mangler at blive registreret på www.Sundhed.dk

Der vil være tilfælde, hvor forældre modtager en påmindelse, selvom deres børn faktisk har fået de anbefalede vaccinationer.Det kan bl.a. ske, fordi der kan gå op til tre måneder fra en vaccination er givet, til den vises i vaccinationsregisteret.

Nogle vaccinationer er ikke registreret, fx vaccinationer givet i udlandet eller hvis lægen har glemt at indberette vaccinationen til sygesikringen. Læs mere om årsager til at vaccinationer kan mangle.

Eksterne Links

Regelgrundlaget for SSI's udsendelse af påmindelser om manglende børnevaccination.

Bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.

Lov om ændring af sundhedsloven