Spørgsmål og svar om HPV

Hvilke grupper er dækket af tilbud om gratis vaccination?
Piger i alderen 12 til 17 år. HPV-vaccination til drenge bliver indført 1.9 2019 og vil omfatte drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere, og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år.

Hvorfor omfatter det gratis tilbud til drenge kun dem, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere?

Det er politisk besluttet i forbindelse med finansloven for 2019, at skæringsdato går ved drenge, der fylder 12 år d. 1. juli eller derefter. Heldigvis bliver langt de fleste piger HPV-vaccineret i dag, og der vil derfor være mindre smitterisiko i befolkningen generelt.

Hvor mange får HPV-infektioner?
HPV overføres fortrinsvis ved seksuel kontakt, og størstedelen af seksuelt aktive kvinder og mænd får på et tidspunkt en HPV-infektion. Forekomsten er højest i årene efter den seksuelle debut, og der er ofte infektion med flere typer på én gang.

Hvad er risikoen for livmoderhalskræft?
I Danmark får ca. 375 kvinder hvert år konstateret livmoderhalskræft og ca. 100 dør hvert år af sygdommen. Livmoderhalskræft er hyppigst i 25-45 års alderen.

Læs mere i "Fakta om livmoderhalskræft".

Hvilke HPV-vacciner har været anvendt eller anvendes nu?
Vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram har varieret: fra januar 2009 til februar 2016 anvendtes den 4-valente Gardasil, fra februar 2016 til 1.11 2017 anvendtes Cervarix og fra 1.11 2017 anvendes Gardasil®9. Hvilken vaccine, der indgår afgøres via et udbud.

Hvor længe er man beskyttet - og skal man re-vaccineres?
Studier viser, at effekten af Cervarix® er minimum 9,4 år, og minimum 10 år for Gardasil efter et 3-dosis program, men vi forventer, at effekten varer betydeligt længere. For at undersøge hvor længe Gardasil®9 er effektiv, bliver de personer, der er vaccineret med vaccinen i de kliniske studier, fulgt i 10 år. Det undersøges, om der vedbliver at være antistoffer mod HPV, og om der udvikles celleforandringer. Foreløbige resultater efter 3 års opfølgning viser, at langt de fleste fortsat er beskyttet mod de ni HPV-typer, men det forventes, at effekten er betydeligt længerevarende.

Beskyttelsens fulde varighed og evt. behov for yderligere vaccination på et senere tidspunkt er ikke kendt.

Kan mænd vaccineres?
Ja, alle tre vacciner som har været anvendt eller anvendes nu, er godkendt til drenge og mænd som forebyggelse af kræft ved endetarmsåbningen og forstadier til kræft ved endetarmsåbningen.

Bør en person, der har en HPV-infektion eller har fået konstateret celleforandringer, vaccineres?
Det afhænger af, hvilke typer HPV-infektion, der er tale om. Der er ikke påvist en beskyttende effekt af vaccinen blandt kvinder, der har en HPV-infektion med de typer, som vaccinen ellers beskytter imod. Er kvinden allerede smittet med én af de typer, som vaccinen beskytter imod, vil effekten af vaccinen derfor være reduceret væsentligt.

Vaccinen har ingen behandlingseffekt på HPV-relaterede celleforandringer, kræft eller kondylomer.

Hvilke bivirkninger kan der være ved HPV-vaccination med Gardasil®9?
Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger – de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner.

  • Ud over lokale smerter får mindst 1 ud af 10 forbigående bivirkninger i form af rødme, hævelse og hovedpine.
  • Hos mellem 1 og 10 % kan der ses kvalme og svimmelhed. Desuden kan der forekomme lokal hudkløe og blodansamling samt feber og træthed. 

For yderligere information om bivirkninger se produktresumeet for Gardasil®9.

Kan HPV-vaccinen give HPV-infektion?
Nej, vaccinen indeholder ikke virus-DNA, som kan formere sig og kan derfor ikke forårsage infektion hos den vaccinerede.

Er vaccinen et alternativ til screening for livmoderhalskræft?
Nej. HPV-vaccination beskytter ikke mod alle HPV-typer, og derfor er det vigtigt, at vaccinerede kvinder også deltager i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

Må man blive vaccineret hvis man er gravid eller ammer?
Vaccination bør udsættes til graviditeten er afsluttet. Gardasil®9 kan bruges under amning. 

Eksterne Links

Stop HPV - Stop livmoderhalskræft

Informationskampagne fra et bredt netværk af organisationer – heriblandt SSI. Se mere på www.stophpv.dk.

HPV-vaccination

 

Se vores faktaark om HPV-vaccination og livmoderhalskræft
HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet
Fakta om HPV-vaccinernes effekt
Fakta om livmoderhalskræft
Intervaller i HPV-vaccinationsserier