Spørgsmål og svar om HPV

Hvilke grupper er dækket af tilbud om gratis vaccination?
Piger fra 12 år.

Drenge der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere (det vil sige født 1. juli 2007 eller senere).

For begge køn gælder tilbuddet indtil de fylder 18 år.

Hvilke drenge og unge mænd var omfattet af det tidligere midlertidige program, som startede. 1. februar 2020 og sluttede den 31. december 2021?
Drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007.

Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020.

Kan man få refunderet selvbetalte vacciner, hvis ens barn er inkluderet i det gratis program nu?
Nej, det kan man ikke. Hvis barnets den første vaccine er selvbetalt, vil man kunne færdigvaccinere som en del af det gratis program.

Kan personer i catch-up programmerne færdigvaccineres gratis efter 1. januar 2022?
Nej det kan man ikke, heller ikke selvom en dreng eller ung mand i målgruppen for vaccination får den første vaccine inden tilbuddet udløber. Det er ikke for sent at gøre vaccinationsserien færdig, og man starter aldrig forfra, men det er ikke en del af det gratis tilbud. Vaccinationen foregår derfor med selvbetaling.

Hvor mange får HPV-infektioner?
HPV overføres fortrinsvis ved seksuel kontakt, og størstedelen af seksuelt aktive kvinder og mænd får på et tidspunkt en HPV-infektion. Forekomsten er højest i årene efter den seksuelle debut, og der er ofte infektion med flere typer på én gang. Det er dog kun hos et fåtal at dette udvikler sig til kræft eller kondylomer.

Hvad er risikoen for livmoderhalskræft?
I Danmark får ca. 375 kvinder hvert år konstateret livmoderhalskræft og ca. 100 dør hvert år af sygdommen. Livmoderhalskræft er hyppigst i 25-45 års alderen.

Læs mere i "Fakta om livmoderhalskræft".

Hvilke HPV-vacciner har været anvendt eller anvendes nu?
Vaccinen i det danske børnevaccinationsprogram har varieret: fra januar 2009 til februar 2016 anvendtes den 4-valente Gardasil®, fra februar 2016 til november 2017 anvendtes Cervarix® og fra 1.11 2017 anvendes Gardasil®9. Hvilken vaccine, der indgår afgøres via et udbud.

Hvor længe er man beskyttet - og skal man re-vaccineres?
Studier viser, at effekten af Cervarix® er minimum 9,4 år, og minimum 10 år for Gardasil® efter et 3-dosis program, men vi forventer, at effekten varer betydeligt længere. For at undersøge hvor længe Gardasil®9 er effektiv, bliver de personer, der er vaccineret med vaccinen i de kliniske studier, fulgt i årene efter. Det undersøges, om der vedbliver at være antistoffer mod HPV, og om der udvikles celleforandringer. Foreløbige resultater efter 14 års opfølgning viser, at langt de fleste fortsat er beskyttet mod de HPV-typer der er inkluderet i vaccinerne, men det forventes, at effekten er længerevarende.

Beskyttelsens fulde varighed og evt. behov for yderligere vaccination på et senere tidspunkt er ikke kendt.

Kan mænd vaccineres?
Ja, alle tre vacciner som har været anvendt eller anvendes nu, er godkendt til drenge og mænd som forebyggelse af kræft ved endetarmsåbningen og forstadier til kræft ved endetarmsåbningen.

Bør en person, der har en HPV-infektion eller har fået konstateret celleforandringer, vaccineres?
Det afhænger af, hvilke typer HPV-infektion, der er tale om. Der er ikke påvist en beskyttende effekt af vaccinen blandt kvinder, der har en HPV-infektion med de typer, som vaccinen ellers beskytter imod. Er man allerede smittet med én af de typer, som vaccinen beskytter imod, vil effekten af vaccinen derfor være reduceret væsentligt.

Vaccinen har ingen behandlingseffekt på HPV-relaterede celleforandringer, kræft eller kondylomer.

Hvilke bivirkninger kan der være ved HPV-vaccination med Gardasil®9?
Ligesom alle andre vacciner kan HPV-vaccinen give bivirkninger – de bivirkninger, HPV-vaccinen kan give, er på niveau med bivirkninger ved andre vacciner:

  • Ud over lokale smerter får mindst 1 ud af 10 forbigående bivirkninger i form af rødme, hævelse og hovedpine.
  • Hos mellem 1 og 10 % kan der ses kvalme og svimmelhed. Desuden kan der forekomme lokal hudkløe og blodansamling samt feber og træthed. 

For yderligere information om bivirkninger se produktresumeet for Gardasil®9.

Kan HPV-vaccinen give HPV-infektion?
Nej, vaccinen indeholder ikke virus-DNA, som kan formere sig og kan derfor ikke forårsage infektion hos den vaccinerede.

Er vaccinen et alternativ til screening for livmoderhalskræft?
Nej. HPV-vaccination beskytter ikke mod alle HPV-typer, og derfor er det vigtigt, at vaccinerede kvinder også deltager i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft.

Må man blive vaccineret hvis man er gravid eller ammer?
Vaccination bør udsættes til graviditeten er afsluttet. Gardasil®9 kan bruges under amning. 

Eksterne Links

Stop HPV - Stop livmoderhalskræft

Informationskampagne fra et bredt netværk af organisationer – heriblandt SSI. Se mere på www.stophpv.dk.

HPV-vaccination

 

Se vores faktaark om HPV-vaccination og livmoderhalskræft
HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet
Fakta om HPV-vaccinernes effekt
Fakta om livmoderhalskræft
Intervaller i HPV-vaccinationsserier