Vaccinationsintervaller og tilpasning

HPV-vaccination anbefales før seksuel debut og tilbydes i det danske vaccinationsprogram fra 12 år til både piger og drenge (drenge født efter 1. juli 2007).

Hvorvidt en person kan færdigvaccineres i et 2- eller 3-dosis program afhænger af både alder ved første vaccination, minimums- og maksimums-intervaller mellem vaccinationerne, og af hvilken vaccine der er givet.

Børn, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program.

Vaccination med Gardasil®9

Børn, der er under 15 år ved første vaccination med Gardasil®9, gives to doser. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald tre måneder.

Fra 15 år og derover gives tre doser ved måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Alle tre vacciner tilstræbes givet inden for ét år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

HPV_infografik

For personer vaccineret eller opstartet vaccination med Cervarix® eller Gardasil®

Vaccinen anvendt i det danske børnevaccinationsprogram har varieret: fra januar 2009 til februar 2016 anvendtes den 4-valente Gardasil®, fra februar 2016 til 1. november 2017 anvendtes den 2-valente Cervarix® og fra den 1. november 2017 og frem anvendes den 9-valente Gardasil®9.

Alle tre vacciner er godkendt i hhv. et to-dosis og et tre-dosisprogram afhængig af alder.

Personer der er startet vaccinationsserien med Gardasil® eller Cervarix kan vaccineres færdigt med Gardasil®9 med de anbefalede intervaller for Gardasil®9, se nedenfor. Vær opmærksom på forskellene i forventet beskyttelse efter færdigvaccination.

Dette er i overensstemmelse med WHO’s anbefalinger (WHO position paper, 16 December 2022).

hpv_faerdigvaccination_tabel1

For personer der ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet

HPV-vaccinen kan efter en læges individuelle risikovurdering og patientens ønske gives mod egenbetaling til personer, der ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet.