Vaccinationsdækning og årsrapporter

Tilslutning til børnevaccinationsprogrammet

Tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet opgøres ud fra data fra Det Danske Vaccinationsregister (DDV), se mere på side om overvågning af vaccinationer.

Med SSI’s applikation under www.ssi.dk/data kan man vælge at få data vist på et danmarkskort, og således hurtigt få overblik over vaccinationstilslutningen i kommuner og landsdele.

Applikationen indeholder data for vaccinerne i det danske børnevaccinationsprogram, dvs. difteri, stivkrampe, kighoste, polio, livmoderhalskræft (HPV), visse former for meningitis/blodforgiftningmæslinger, røde hunde og fåresyge samt data for influenzavaccinationer. Der er mulighed for at tilpasse opgørelserne på køn, relevante fødselsårgange, kommuner og landsdele.

Data opdateres en gang om måneden.

Vaccinationsprogrammet virker, når tilstrækkeligt mange bliver vaccinerede

Et succesfuldt vaccinationsprogram forudsætter, at næsten alle vaccineres, ellers vil sygdommene fortsat kunne brede sig, og de få der ikke er vaccineret, vil ikke være beskyttet af flok-immunitet. Selvom mange af sygdommene synes at være under kontrol i Danmark (fx difteri og polio), forekommer sygdommene stadig i andre dele af verden, og man kan fortsat blive udsat for smitte fx i forbindelse med rejser.

Uden vaccinationer ville der med få års mellemrum opstå epidemier med difteri og polio, hvor mange tusinde ville blive syge. Med hensyn til meningitis forårsaget af haemophilus influenzae type b eller pneumokokker vil der kun være få, der får sygdommen, men da der er tale om en yderst alvorlig infektion med risiko for død eller varige mén, tilbydes alle børn vaccination mod disse typer af meningitis, der er hyppige i barnealderen.

Behov for målrettede indsatser for at øge tilslutningen

Selvom tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram generelt er høj, er der stadig områder hvor uligheden skinner igennem. SSI har udarbejdet en rapport, der klarlægger en lang række årsager til, at nogle børn ikke følger børnevaccinationsprogrammet i samme grad som andre børn på samme alder.
Der er fokuseret på vaccinationerne difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1 og PCV, MFR og HPV hver for sig, og der kan læses mere om tilslutningen til den enkelte type i rapporten.

Rapporten indeholder et resumé, opsummeringer af resultaterne og kan læses i sin helhed her.