Ebola

Ebola-blødningsfeber skyldes et filovirus, hvoraf der er flere forskellige undertyper (Zaire, Sudan, Bundibugyo, Tai Forest). Disse filovirus kaldes sammen med lassavirus og marburgvirus for "de afrikanske blødningsfebervirus." Det er virus i højeste fareklasse-4, som stammer fra Centralafrika.

Ebolavirus smitter fra meget syge mennesker, når de har symptomer, via tæt kontakt med deres inficerede kropsvæsker. Dødeligheden er høj i Afrika (60-90 %), men viser sig noget mindre (ca. 10%) hvis patienten får behandling (især intensiv væsketerapi og understøttende terapi) på et moderne europæisk eller amerikansk hospital.

Der findes en ny, effektiv vaccine til forebyggelse af infektion og/eller sygdom. Vaccinen kan også bruges til personer, som allerede er smittet ("ringvaccination" af kontakter til smittede - og evt. kontakters kontakter), men endnu ikke har symptomer (inkubationstiden), hvilket kan forebygge eller mildne sygdommen hos de relevante personer. 

Læs risikovurdering for ebolaudbrud, 3. november 2022.

Symptomer

Inkubationstiden (dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer) er ca. 10 dage (2-21 dage). Ebolavirus giver influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine, mavesmerter og ondt i halsen. Senere kan den syge få opkastninger, diarré, hududslæt, blødninger i hud og indre organer, store væsketab som kan udløse svigt af organerne.

Årsag

Ebola filovirus.

Smitteveje

Ebolavirus stammer fra de store frugtædende flagermus i Afrika. Mennesker kan smittes fra "bushmeat" (selvdøde dyr som kan være døde af ebolavirus eller smitte fra flagermus) i Afrika. De smittede syge mennesker kan smitte andre ved tæt kontakt med syge personers sekreter (blod, urin, sæd, afføring, sved, opkast) i voksende smittekæder. I sjældne tilfælde kan ebolavirus smitte seksuelt i flere måneder, efter at en person er blevet klinisk rask efter ebolasygdom.

Forebyggelse

  • Undgå kontakt med syge personers inficerede kropsvæsker
  • Brug beskyttelsesdragt og handsker og følg de anbefalede procedurer

Der findes en meget effektiv ebolavaccine mod zaire-stammen (men ikke mod Sudan-stammen).

Behandling

Der findes ingen medicin mod ebolavirus, så man behandler symptomerne med fx væskebehandling, respirator, dialyse og antibiotika mod eventuelle tilstødende bakterielle superinfektioner.

Der arbejdes på en at udvikle specifik medicin, fx med monoklonale antistoffer.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Patienter mistænkt for ebolainfektion isoleres på hospital med slusestuer (i Danmark på Hvidovre Hospital og Skejby Hospital). Se Sundhedsstyrelsens ebolavejledning.

Diagnostik

Blod- og urinprøve tages i specielle vacuumrør (fra SSI) med tilsat blå virusinaktiveringsvæske. Testes med PCR på Statens Serum Institut.

Meldepligt

Mistanke om sygdommen skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed samt skriftligt via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Forskning

Der forskes i specifik medicin og nye alternative vacciner mod ebolavirus. 

Diagnostiske undersøgelser

Ebola virus (RNA) (R-nr. 2038)