Ebola

Ebola-blødningsfeber skyldes filovirus, hvoraf der er flere forskellige undertyper (Zaire, Sudan, Bundibugyo og Tai Forest). Disse filovirus kaldes sammen med lassavirus og marburgvirus for "de afrikanske blødningsfebervirus". Det er virus i højeste fareklasse-4, som stammer fra Centralafrika.

Ebolavirus smitter fra meget syge mennesker via tæt kontakt med deres kropsvæsker. Dødeligheden er høj i Afrika (60-90 %), men noget mindre hvis patienten får behandling på et moderne europæisk eller amerikansk hospital.

Der findes en ny, effektiv vaccine til forebyggelse af infektion og/eller sygdom. Vaccinen kan også bruges til personer, som allerede er smittet, men endnu ikke har symptomer (inkubationstiden), hvilket kan forebygge eller mildne sygdommen. 

Læs risikovurdering for ebolaudbrud, 3. november 2022.

Symptomer

Inkubationstiden (dvs. tiden fra man bliver smittet, til man får symptomer) er ca. 10 dage (2-21 dage). Ebolavirus giver influenzalignende symptomer med høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine, mavesmerter og ondt i halsen. Senere kan den syge få opkastninger, diarré, hududslæt, blødninger i hud og indre organer, store væsketab som kan udløse svigt af organerne.

Årsag

Ebola filovirus.

Smitteveje

Ebolavirus kan stamme fra flagermus i Afrika. Mennesker kan smittes fra "bushmeat" (selvdøde dyr som kan være døde af ebolavirus) i Afrika. De smittede syge mennesker kan smitte andre ved tæt kontakt med syge personers sekreter (blod, urin, sæd, afføring, sved, opkast). I sjældne tilfælde kan ebolavirus smitte seksuelt i flere måneder, efter at en person er blevet rask efter ebolasygdom.

Forebyggelse

  • Undgå kontakt med syge personers inficerede kropsvæsker
  • Brug beskyttelsesdragt og handsker og følg de anbefalede procedurer

Der findes en meget effektiv ebolavaccine mod zaire-stammen.

Behandling

Der findes ingen medicin mod ebolavirus, så man behandler symptomerne med fx væskebehandling, respirator, antibiotika mod eventuelle tilstødende bakterielle infektioner samt nyredialyse.

Der arbejdes på en at udvikle specifik medicin, fx med monoklonale antistoffer.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Patienter mistænkt for ebolainfektion isoleres på hospital med slusestuer (i Danmark på Hvidovre Hospital og Skejby Hhospital). Se Sundhedsstyrelsens ebolavejledning.

Diagnostik

Blod- og urinprøve tages i specielle vacuumrør (fra SSI) med tilsat blå virusinaktiveringsvæske. Testes med PCR på Statens Serum Institut.

Meldepligt

Mistanke om sygdommen skal anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed samt på blanket 1515 til Afdeling for Infektionsepidemiologi & Forebyggelse på SSI.

Forskning

Der forskes i medicin og vacciner mod ebolavirus. 

Diagnostiske undersøgelser

Ebola virus (RNA) (R-nr. 2038)