Gratis kighostevaccination til gravide

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret.

På baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen bliver det midlertidige tilbud om gratis kighostevaccination til alle gravide gjort permanent fra 1 januar 2024. 

For yderligere se bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Kighostevaccination i graviditeten er sikker for både mor og barn, og medfører god beskyttelse af barnet mod kighoste i månederne efter fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide vaccineres mod kighoste fra graviditetens fulde 24 uger til fulde 32 uge, normalt i forbindelse med lægebesøget i uge 25 eller i uge 32. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Vaccination kan foretages frem til en uge før termin, men gravide med mindre end én uge til forventet fødsel anbefales ikke at blive vaccineret, da der ikke forventes forebyggende effekt for det nyfødte barn. Gravide, der venter tvillinger eller trillinger, samt andre gravide med risiko for at føde for tidligt, anbefales at drøfte kighostevaccination med den fødeafdeling, hvor de følges.

Hvis en gravid kvinde har modtaget en diTeki-vaccine siden programmets ikrafttrædelse i november 2019 og er gravid igen, bør hun vaccineres igen i aktuelle graviditet, for at sikre at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen.

Hvis den gravide forud for kighostevaccinationen har haft verificeret kighoste, anbefales det fortsat at tilbyde den gravide en diTeki-vaccine.

I tilfælde af at den gravide har modtaget en diTe-revaccination, bør der gå mindst fire uger før der gives en diTeki-vaccination pga. risikoen for en kraftig lokal reaktion på injektionsstedet. Hvis der er givet diTe-revaccination/diTe-holdig vaccine inden for de seneste 12 måneder, er der fortsat en øget risiko for en lokal reaktion på injektionsstedet.

De fleste børn under seksmåneders-alderen får brug for indlæggelse, hvis de får kighoste, men det er heldigvis sjældent, at der opstår alvorlige komplikationer og endnu sjældnere, at der optræder dødsfald.

Formålet med kighostevaccination i graviditeten er at sikre et højt antistofniveau hos moderen, der er med til at beskytte nyfødte børn i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret, og dermed forebygge indlæggelse af barnet.

Vaccination mod kighoste er sikker at anvende til gravide, og anvendes rutinemæssigt i mange lande, fx USA, England, Australien og Østrig. Effekten på beskyttelse mod kighoste i de første måneder efter fødslen er fundet at ligge mellem 40-90 %.

Bivirkninger og skærpet overvågning

De mest almindelige bivirkninger er forbigående kløe, rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt feber. Disse reaktioner opstår som regel inden for 48 timer efter vaccination. For øvrige rapporterede bivirkninger henvises til de godkendte produktresuméer for hhv. Boostrix og Triaxis.

Lægemiddelstyrelsen har indført skærpet overvågning af vaccinernes anvendelse til gravide. Det betyder, at læger og jordemødre er forpligtet til at indberette alle formodede bivirkninger ved vaccinerne hos både gravide og børn af disse. Alle formodede bivirkninger inkluderer også kendte bivirkninger.

Hvis der er tale om alvorlige bivirkninger, skal disse være indberettet til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter symptomerne opstår.

Det er vigtigt at huske, at indberetningen alene skal foretages på baggrund af en formodning om en sammenhæng mellem symptomerne og vaccinen. Formodede bivirkninger kan indberettes elektronisk på meldenbivirkning.dk.