Hepatitis A-vaccine (Havrix)

Inaktiveret vaccine mod smitsom leverbetændelse (type A)
Til injektion

Produktresumé
Havrix

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A-virus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus. Dette inkluderer personer, for hvem hepatitis A er en arbejdsbetinget risiko, eller hvor der er en forøget risiko for overførsel. Smitsom leverbetændelse er udbredt i hele verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika samt i Japan, Australien og New Zealand.

Vaccinen kan desuden anvendes i forbindelse med udbrud af hepatitis A, se yderligere information her

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af 2 doser med minimum 6 måneders interval:

Børn i alderen 1 år til og med 15 år skal have en dosis på 0.5 ml. af særlig pædiatrisk vaccine (sv. til 720 Elisa U.), voksne fra 16 år og opefter skal have 1 ml. af voksen vaccine (sv. til 1440 Elisa U). 

Havrix skal administreres intramuskulært i deltoidea-regionen hos voksne og børn, eller anterolateralt i låret hos mindre børn, se Injektionsteknik.

Havrix skal administreres med forsigtighed hos patienter med trombocytopeni eller blødningsforstyrrelse, da blødning kan forekomme efter en intramuskulær administration hos disse personer. Der skal fastholdes et fast tryk på injektionsstedet (uden at gnide) i mindst 2 minutter efter administration.

Havrix kan gives som 2. dosis, selvom en anden hepatitis A-vaccine er givet som 1. dosis.

For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis A-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet to hepatitis A-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere, også selvom det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet. Man skal således aldrig starte forfra med vaccinationsserien.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut alvorlig febril sygdom bør vaccinationen udskydes. Mild infektion som fx forkølelse er ikke en kontraindikation.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx neomycin og formaldehyd).

Havrix indeholder 166 mikrogram phenylalanin pr. ml. Phenylalanin kan være skadeligt for personer med phenylketonuri (PKU, Føllings sygdom), en sjælden genetisk lidelse, hvor phenylalanin ophobes, fordi kroppen ikke kan fjerne det ordentligt.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide og ammende, hvis der er høj risiko for hepatitis A infektion. Dette gælder fx hvis den gravide skal rejse til et område med øget risiko for smitte. I ammeperioden bør vaccinen anvendes med forsigtighed på grund af utilstrækkelige data om sikkerheden. 
Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, træthed, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter første vaccination sikres næsten 100% beskyttelse i fem år. Efter 2. vaccination opnås langvarig beskyttelse, mindst 30-40 år, for mindst hhv. 95% og 90% af fuldt vaccinerede personer med et normalt fungerende immunforsvar. Indtil videre anbefales ikke revaccination.
Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen.