Hepatitis A-vaccine (Havrix)

Vaccine mod smitsom leverbetændelse (type A)
Til injektion

Produktresumé
Havrix

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A-virus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus. Dette inkluderer personer, for hvem hepatitis A er en arbejdsbetinget risiko, eller hvor der er en forøget risiko for overførsel. Smitsom leverbetændelse er udbredt i hele verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika samt i Japan, Australien og New Zealand.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af 2 doser med minimum 6 måneders interval. Børn i alderen 1 år til og med 15 år skal have børnedosis på 0.5 ml. pædiatrisk vaccine (sv. til 720 Elisa U.), voksne fra 16 år og opefter skal have 1 ml. voksen vaccine (sv. til 1440 Elisa U). Iflg. WHO kan inaktiverede hepatitis A-vacciner fra forskellige producenter kombineres i et vaccinationsserie. 

For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis A-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet to hepatitis A-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere, også selvom det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet. Man skal således aldrig starte forfra med vaccinationsserien.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide og ammende, hvis der er høj risiko for hepatitis A infektion.
Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter første vaccination sikres næsten 100% beskyttelse i fem år. Efter 2. vaccination opnås langvarig beskyttelse, formentlig 30-40 år, og hos personer med normalt immunforsvar er en tredje vaccination unødvendig.
Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen.