Gratis vaccination mod hepatitis til udsatte persongrupper

En række personer med øget risiko for hepatitis B smitte får tilbudt gratis vaccination.  

Kanyle og hætteglasTilbuddet om gratis vaccination skal ses på baggrund af, at man i 2005 besluttede ikke at indføre hepatitis B-vaccination i det danske børnevaccinationsprogram. I stedet valgte man at udvide vaccinationstilbuddet til flere risikogrupper, dels ved at indføre generel screening af gravide for hepatitis B og tilbyde vaccination til nyfødte af smittede mødre, dels ved at gøre hepatitis B-vaccination gratis for visse andre risikogrupper.

Stofbrugere

Gratis hepatitisvaccination af intravenøse stofbrugere og deres pårørende blev indført som et tilbud i marts 2005. Intravenøse stofbrugere, som ikke har været smittet med hepatitis B, vaccineres med en kombineret hepatitis A + B-vaccine. Tilbuddet gælder også personer, der kun en enkelt gang har injiceret sig og dermed måske ikke opfatter sig som egentlige intravenøse stofbrugere samt for personer, der kan have haft blodkontakt med andre, fx gennem deling af snifferør. Se Sundhedsstyrelsens Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der vaccineres så tidligt som muligt i misbrugsforløbet.

Pårørende

Personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B-infektion samt faste seksualpartnere kan blive vaccineret gratis mod hepatitis B. Samlevende pårørende under 18 år tilbydes en gratis kombinationsvaccine mod både hepatitis A og B, medmindre det anses for uegnet ud fra en lægelig vurdering.

Mænd med bopæl i region hovedstaden, der har sex med mænd

Mænd der har sex med mænd og som bor i Region Hovedstaden, har tilbud om gratis vaccination mod Hepatitis B. Hepatitis B-vacciner rekvireres fra Statens Serum Institut på regionens regning, se aftaledokument mellem Region Hovedstaden og Praksisudvalget Hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd (laeger.dk).

Hepatitis C- smittede

Personer med hepatitis C-infektion kan blive vaccineret gratis mod hepatitis A og B. Hospitalsafdelinger og misbrugscentre har mulighed for at rekvirere hepatitis B-vaccine, se EPI-NYT 34/2014. Vaccination gives som en kombineret hepatitis A + B-vaccine, fordi hepatitis C-smittede har risiko for udvikling af alvorlig leversygdom, hvis de smittes med hepatitis A..

Børn i daginstitutioner

I daginstitutioner, hvor der går et barn under skolealderen, som har kronisk HBV-infektion, kan der tilbydes gratis hepatitis B-vaccination. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer hvilke børn i institutionen, der bør tilbydes vaccination. Ordningen blev indført i 1999.

Børn i boligområder

Børn under 15 år, som færdes i boligområder med tilfælde af kendt hepatitis B-infektion, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B, hvis Sundhedsstyrelsen konkret anbefaler, at de vaccineres. Der er her tænkt på boligområder med mange intravenøse stofbrugere.

Klausuleret tilskud til vaccination mod hepatitis B

Personer, der ikke automatisk har ret til gratis vaccine, kan via deres læge søge tilskud til betaling, såkaldt klausuleret tilskud. Det gælder fx

  • personer med Downs syndrom
  • personer udsat for relevante stikuheld.

Eksterne links

Bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte grupper

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitis-vaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 904 af 05.09.2008 (nyfødte af mødre med hepatitis B)

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis, 2010

Vejledning om hiv (human immundefekt virus) og hepatitis B og C virus, marts 2013, Sundhedsstyrelsen

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin Se "Afsnit om Virale infektioner: Hepatitis A, B og C samt human immundefekt virus (hiv)" i dokumentet.

Hepatitis B-vaccine til mænd, der har sex med mænd (laeger.dk).