Gratis vaccination mod hepatitis til udsatte persongrupper

En række personer med øget risiko for hepatitis B smitte får tilbudt gratis vaccination. Det gælder fx intravenøse stofbrugere, men kan også omfatte børn i dagsinstitutioner, hvor embedslægen vurderer at det er relevant.  

Kanyle og hætteglasTilbuddet om gratis vaccination skal ses på baggrund af, at man i 2005 besluttede ikke at indføre hepatitis B vaccine i det danske børnevaccinationsprogram. I stedet valgte man at intensivere vaccinationsdækningen af risikogrupper, dels ved at indføre generel screening af gravide for hepatitis B, dels ved at gøre hepatitis B vaccine gratis for visse grupper.

Intravenøse stofbrugere

Gratis hepatitisvaccination af intravenøse stofbrugere og deres pårørende blev indført som et tilbud i marts 2005. Intravenøse stofbrugere, som ikke har været smittet med hepatitis B, vaccineres med en kombineret hepatitis A + B vaccine. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der vaccineres så tidligt som muligt i misbrugsforløbet.

Pårørende

Personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B-infektion samt faste seksualpartnere kan blive vaccineret gratis mod hepatitis B (HBV-infektion).

Samlevende pårørende under 18 år til hepatitis B smittede tilbydes en gratis kombinationsvaccine mod både hepatitis A og B, medmindre det anses for uegnet ud fra en lægelig vurdering.

Mænd med bopæl i region hovedstaden, der har sex med mænd

Mænd der har sex med mænd og som bor i Region Hovedstaden, tilbydes gratis vaccination mod Hep. B.

Hepatitis C- smittede

Personer med hepatitis C-infektion kan blive vaccineret gratis. Hospitalsafdelinger og misbrugscentre har mulighed for at rekvirere hepatitis B-vaccine EPI-NYT 34/14. Vaccination gives som en kombineret hepatitis A + B-vaccine, fordi hepatitis C smittede har risiko for udvikling af alvorlig leversygdom, hvis de smittes med hepatitis A.

Børn i daginstitutioner

I daginstitutioner hvor der går et barn under skolealderen som har kronisk HBV-infektion, kan der tilbydes gratis hepatitis B-vaccination.

Embedslægen vurderer hvilke børn i institutionen, der bør tilbydes vaccination. Ordningen blev indført i 1999.

Børn i boligområder

Børn under 15 år, som færdes i boligområder med tilfælde af kendt hepatitis B infektion, kan blive vaccineret gratis mod hepatitis B, hvis Sundhedsstyrelsen konkret anbefaler, at de vaccineres. Der er her tænkt på boligområder med mange intravenøse stofbrugere.

Klausuleret tilskud til vaccination mod hepatitis B

Personer, der ikke automatisk har ret til gratis vaccine, kan via deres læge søge tilskud til betaling, såkaldt klausuleret tilskud. Det gælder fx

  • personer med Downs syndrom
  • personer udsat for relevante stikuheld

Eksterne links

Bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte grupper

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gratis hepatitis-vaccination til særligt udsatte persongrupper nr. 904 af 05.09.2008 (nyfødte af mødre med hepatitis B)

Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis, 2010

Vejledning om hiv (human immundefekt virus) og hepatitis B og C virus, marts 2013, Sundhedsstyrelsen.