Hepatitis A- og B-vaccine

Inaktiveret vaccine mod smitsom leverbetændelse (type A og B)
Til injektion

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A virus samt oprenset overfladeantigen fra hepatitis B virus.

Målgruppen for vaccination

Begge infektioner er udbredt i store dele af verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika, samt i Japan, Australien og New Zealand. 

Vaccination kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med hepatitis A og hepatitis B virus. For valg af vaccinationsprogram hos børn 1-15 år, se Rejsevaccination af børn

Personer, der skal opholde sig i områder med høj risiko bør vaccineres, se Rejsevaccination.

Patienter med kronisk hepatitis C infektion bør vaccineres, se "Gratis vaccination mod hepatitis til udsatte persongrupper".

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller. 
For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis AB-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet tre hepatitis AB-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere, også selvom det anbefalede interval imellem vaccinationerne er overskredet. Der anbefales ikke booster-vaccination.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, svær febril sygdom bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge. Se dog Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter vaccination med 3 doser er immunkompetente personer beskyttet i 35-40 år mod hepatitis A. Indtil videre anbefales ikke revaccination. Beskyttelsen mod hepatitis B er formodentlig livslang, se dog Hepatitis B-postekspositionsprofylakse.

For yderligere information henvises til produktresuméet.