Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten

Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten eller dårlig fungerende milt

For personer under 15 år anbefales Hib-vaccination, hvis barnet ikke allerede er vaccineret herfor i børnevaccinationsprogrammet

Der anbefales pneumokokvaccination med den 23-valente pneumokokvaccine (PPV23) og med enten den 13-valente (PCV13) eller den 15-valente (PCV15) eller den 20-valente (PCV20) konjugerede pneumokokvaccine, alt efter alder. Pneumokokvaccinationsprogrammet bør ideelt afsluttes 4-6 uger før planlagt fjernelse af milten. Hvis dette ikke er muligt, kan vaccination afsluttes op til to uger før operation. Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.

Personer med manglende milt eller dårligt fungerende milt er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination med PPV23. Læs mere på personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. Der ydes fortsat klausuleret tilskud til vaccination med PCV13, PCV15 eller PCV20. Se de gældende tilskudsregler her.