Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten

Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten eller dårlig fungerende milt

For personer under 15 år anbefales Hib-vaccination, hvis barnet ikke allerede er vaccineret herfor i børnevaccinationsprogrammet.

Personer med manglende milt eller dårligt fungerende milt er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og er omfattet af tilbuddet om klausuleret tilskud til vaccination med PCV13, PCV20 og PPV 23. Se de gældende tilskudsregler her.

Til børn under 2 år henvises til det danske børnevaccinationsprogram.

Til personer over 2 år anbefales at vaccinere med enten en PCV20 eller PPV23, se yderligere information om valg af vaccine her.

Pneumokokvaccinationsprogrammet bør ideelt afsluttes 4-6 uger før planlagt fjernelse af milten. Hvis dette ikke er muligt, kan vaccination afsluttes op til to uger før operation. Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.