Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten

Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten eller dårlig fungerende milt

For personer under 15 år anbefales Hib-vaccination, hvis barnet ikke allerede er vaccineret herfor i børnevaccinationsprogrammet

Der anbefales pneumokok-vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine (PPV23) og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine (PCV13). Pneumokokvaccinationsprogrammet bør ideelt afsluttes 4-6 uger før planlagt fjernelse af milten. Hvis dette ikke er muligt, kan vaccination afsluttes op til to uger før operation. Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.

Personer med manglende milt eller dårligt fungerende milt er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og er omfattet at tilbuddet om gratis vaccination med PPV23 fra den 22. april 2020. Læs mere på personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom. Der ydes fortsat klausuleret tilskud til vaccination med PCV13. Reglerne for klausuleret tilskud er imidlertid under fornyet vurdering. Se de gældende tilskudsregler her.