Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten

Personer med særlig risiko i forbindelse med fjernelsen af milten eller dårlig fungerende milt

For personer under 15 år anbefales Hib-vaccination, hvis barnet ikke allerede er vaccineret herfor i børnevaccinationsprogrammet

Der anbefales pneumokok-vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine som beskrevet i vejledning om pneumokokvaccination af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom  

Pneumokokvaccination bør ideelt gives 4-6 uger før planlagt splenektomi; hvis dette ikke er muligt, kan vaccinen gives op til to uger før operation. Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.


Der gives klausuleret tilskud til vaccination med 23-valent pneumokokvaccine og med den 13-valente konjugerede pneumokokvaccine.