Præmature børn

Hvornår anbefales det at vaccinere præmature børn?

For de vacciner, der indgår i børnevaccinationsprogrammet, anbefales det, at også præmature børn vaccineres tre måneder fra fødselsdatoen.
Der er ingen kontraindikationer, som fx lav fødselsvægt, epilepsi eller hjerneskade, ved brug af DiTeKiPol, Hib og Prevenar.

Som det gælder for alle vacciner, skal børnene dog ikke vaccineres, såfremt de er akut syge eller har en sygdomstilstand, der er i mulig udvikling eller under udredning.

Litteraturhenvisning:

  • Kristensen K m.fl. Vaccination af præmature børn. Ugeskrift for læger 158 (45), 4 november 1996: 6421-6423.
  • Kroger AT, Atkinson WL, Pickering LK, General Immunization Practices. In: Plotkin, Orenstein and Offit. Vaccines, sixth Edition, 2013. Elsevier Inc.
  • American Academy of Pediatrics. Pickering LK, ed. Red Book: 2006 Report of the Committee on Infectious Diseases. 27th ed. Elk Grove Village, IL: 67-69.
  • Folkehelseinstituttet . Vaccinasjonsboka: 1.8.1 Vaksinasjon av nyfødte og premature. Link til Vaksinasjon av nyfødte og premature