Præmature børn

Præmature børn

Præmature børns immunforsvar modnes hurtigt efter fødslen, og helt generelt kan de vaccineres efter det normale børnevaccinationsprogram i forhold til deres kronologiske alder (alder fra fødselstidspunkt uden korrektion for gestationsalder) (1).

Uddybning i forhold til specifikke vacciner:

DiTeKiPol/Hib: 
I Danmark vaccineres første gang ved tre måneder, og dette anbefales også til præmature. I forhold til kighoste er denne infektion både hyppigere og mere alvorlig hos præmature (3). I Danmark er der i 2019 indført et vaccinationsprogram til gravide, hvor der tilbydes vaccine ved 32 ugers graviditetsundersøgelsen. Dette giver beskyttelse af barnet de første tre måneder, indtil vaccinen normalt gives. Dette program forventes at blive udbygget til at kunne tilbydes allerede efter 16 fulde graviditetsuger. Indtil da vil der være en lille gruppe præmature børn, der er født inden deres mødre har fået kighostevaccine, eller som af andre årsager ikke har fået den. Til denne gruppe kan der ud fra pædiatrisk vurdering vælges at give en ekstra DiTeKiPol/Hib (Pentavac) ved otte uger, som ikke regnes med i det endelige vaccinationsprogram. Dog skal der være minimum fire uger mellem denne og næste dosis.


Pneumokok: 
I Danmark anbefales det at følge det normale børnevaccinationsprogram (tre-dosis program) og give første dosis ved tre mdr. Der ses en øget risiko for invasiv pneumokoksygdom hos præmature (5) som dog skal ses i sammenhæng med, at invasiv pneumokoksygdom blandt spædbørn er forholdsvis sjælden i Danmark grundet børnevaccinationsprogrammet. Det serologiske immunrespons hos præmature ses at være bedre efter 12 måneder ved et tre-dosisprogram sammenlignet med et fire-dosis program (2). Fire-dosis programmet giver hurtigere respons og højere antistofniveauer i det første leveår (2,4). Såfremt der fra pædiatrisk side vælges at give en ekstra vaccine skal de primære vaccine doser gives med minimum én måneds interval, første dosis så tidligt som seks uger, og fjerde dosis (booster) gives i 11-15 måneders alderen (2).

Den potentielle risiko for apnø og behovet for respiratorisk overvågning i 48-72 timer bør overvejes, når den primære immuniseringsserie administreres til børn, der er født meget for tidligt (født ≤ 28 ugers svangerskab), og især hos dem med en respiratorisk umodenhed i anamnesen. Da fordelen ved vaccination er høj i denne gruppe spædbørn, bør vaccination ikke tilbageholdes eller udskydes.

Hepatitis-B-vaccination: 
I Danmark vaccineres ikke rutinemæssigt for hepatitis B, dog anbefales det, at børn født af hepatitis B-positive mødre vaccineres ved fødslen. I Danmark er det en del af gravidscreeningen at teste den gravide for hepatitis B. I tilfælde af at moderen er kronisk smittet, skal barnet vaccineres inden moderen forlader fødestuen, og der skal samtidig gives hepatitis B immunoglobulin (6). Dernæst gives hepatitis B-vaccine efter én måned, to-tre måneder og et år efter fødslen. For præmature gælder det samme program, da det program der bruges til børn født af bærermødre i Danmark også tager forbehold for både præmature børn og dem med fødselsvægt under 2000g. (1) 

Øvrige vacciner i det danske vaccinationsprogram gives som vanligt og efter kronologisk alder.

Litteraturhenvisning:

1: Kroger AT, Atkinson WL, Pickering LK, General Immunization Practices. In: Plotkin, Orenstein and Offit. Vaccines, sixth Edition, 2013. Elsevier Inc.

2: Kent A, Ladhani SN, Andrews NJ, et al. Schedules for Pneumococcal Vaccination of Preterm Infants: An RCT. Pediatrics. 2016;138(3):e20153945

3: Riise ØR, Laake I, Vestrheim D, Flem E, Moster D, Bergsaker MAR, Storsæter J. Risk of Pertussis in Relation to Degree of Prematurity in Children Less Than 2 Years of Age. The Pediatric Infectious Disease Journal, Volume 36, Number 5, May 2017.

4: Prevenar 13, produktresumé: https://www.ssi.dk/vaccinationer/vaccineleksikon/p/pneumokokvaccine-13-valent

5: : Arnaud Gagneur, Didier Pinquier & Caroline Quach (2015) Immunization of preterm infants, Human Vaccines & Immunotherapeutics, 11:11, 2556-2563, DOI: 10.1080/21645515.2015.1074358

6: VEJ nr 9423 af 17/08/2010, Vejledning om generel screening af gravide for infektion med hepatitis B virus, human immundefekt virus (hiv) og syfilis