Shigella

Shigella er en bakterie, der forårsager shigellose. Shigellose er en mave-tarminfektion, som især er karakteriseret ved diarré og generel utilpashed.

I sjældnere tilfælde kan infektioner med shigella være alvorlige og betegnes da som shigella-dysenteri. Smitte sker overvejende via mad eller drikkevand, men man kan også smitte hinanden.

Shigella er ikke udbredt i Danmark og erhverves oftest i forbindelse med udlandsrejse. Bakterien smitter hovedsageligt under forhold, hvor hygiejnen ikke er optimal. Se overvågningsdata for shigella i Danmark.

Shigella-bakterier findes ikke hos dyr, men kun hos mennesker. Inficerede personer udskiller bakterien i afføringen, og smitte kan ske direkte fra person til person eller (hyppigt) ved, at man spiser mad eller drikker vand, der er blevet forurenet med bakterien.

Symptomer

Infektionen med shigella er en akut maveinfektion med almen utilpashed, diarré, ondt i maven, evt. kvalme, opkastning og/eller feber af nogle dages varighed; infektionen går oftest over af sig selv.

Svære infektioner kan vise sig som dysenteri (dvs. afføring med blod, slim og pus, feber og påvirket almentilstand).

Årsag

Der findes fire arter af shigella: Shigella dysenteriae, Shigella boydii, Shigella flexneri og Shigella sonnei. Sidstnævnte er den hyppigst forekommende her i landet.

Shigella sonnei findes i Danmark, og ses derfor også hos mennesker, der ikke har været ude at rejse og kan bl.a. være årsag til udbrud af diarrésygdom i børneinstitutioner.

Smitteveje

Shigella findes kun hos mennesker (ikke hos dyr) og smitter fra person til person eller via drikke- og badevand samt fødevarer, som er blevet forurenet med afføring fra mennesker. I Danmark har importerede grøntsager også ved flere lejlighed vist sig at være en kilde til shigellose.

En vigtig smittevej er udlandsrejser, især til lande uden for Europa og USA. Den infektiøse dosis er lav (dvs. der skal kun relativt få bakterier til, før man kan blive smittet), og derfor ses ofte også videresmitte i en begrænset kreds efter hjemkomst, fx smitte indenfor familier eller mellem børn i en børneinstitution.

Forebyggelse

Shigella-bakterier kan ikke overleve varmebehandling og shigellose forebygges ved opretholdelse af god køkkenhygiejne og ved under rejser til udlandet at forsøge at undgå risikomad, der ikke er varmebehandlet, og udvise almindelig omtanke ved badning og spisning i det hele taget (”cook it, boil it or leave it”).

I Danmark har man set udbrud, hvor tropisk producerede importerede friske grøntsager er spist rå (babymajs, sukkerærter). Man kan derfor med fordel overveje at blanchere (give et kortvarigt opkog til) sådanne inden brug i salater mv.

Behandling

Rigelig indtag af væske for at forebygge og behandle dehydrering (afvanding) som følge af diarré og opkastninger. Øvrig behandling rettes mod symptomerne.

Relevant antibiotika-behandling kan forkorte sygdomsvarigheden, mindske risiko for komplikationer samt reducere person til person smitte.