Pneumoni, atypisk (DNA) (sekret fra nedre luftveje) (R-nr. 1860)

Indikation

Luftvejsinfektion som bronkitis eller pneumoni.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Ekspektorat mindst 0,5 mL
  • Trakealsekret mindst 0,5 mL
  • Bronkialsekret mindst 0,5 mL
  • BAL mindst 0,5 mL

Materiale fra øvre luftveje (podninger og sekret) kan undersøges, men den kliniske sensitivitet er betydeligt lavere for disse materialer end for materiale fra de nedre luftveje. Dette gælder specielt for Legionella og Chlamydophila psittaci.

Efter aftale kan andet prøvemateriale undersøges.

Prøven tages så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Svar

C. pneumoniae, C. psittaci, Legionella pneumophila, Legionella arter og Mycoplasma pneumoniae svares som påvist, ikke påvist, inkonklusiv.

Svartid

 Negativt analyseresultat afsendes på hverdage 1-2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

For Legionella arter og C. psittaci afgives telefonisk besked så snart foreløbigt positivt analyseresultat foreligger. Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2-3 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater, gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat for C. pneumoniae, C. psittaci, Legionella eller M. pneumoniae er tegn på igangværende eller nylig overstået infektion.

Negativt resultat udelukker ikke infektionen.

Et positivt Legionella resultat bør dog tolkes på baggrund af at Legionella er en almindelig bakterie i ferskvand (også drikkevand).

Negativt resultat udelukker ikke infektion.

Sensitivitet og specificitet

Sensitiviteten varierer mellem de forskellige arter og prøvematerialets kvalitet, men ligger generelt på mellem 70 og 90%. Specificiteten er høj, op mod 100%, men for alle arter (med undtagelse af C. psittaci) kan der forekomme positive resultater uden det kan relateres til aktuel sygdom.

Analysens princip

DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1860
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU18736 Sekr(spec.)—Atypisk pneumoni bakterie(DNA); arb.k.(liste; proc.)
520102014000000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) - Ekspektorat
520102016000000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) - Trakealsekret
520102015500000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet
520106015000000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) - Bronkoalveolær lavage {BAL}
520102017000000 Pneumoni-udredning (atypisk pneumoni) - Nasopharynxsekret 

Svarkode

NPU18736 Atypisk pneumoni bakterie(DNA).
NPU12354 Syst(spec.)—Legionella; taxon = ? 
NPU18747 Sekr(spec.)—Chlamydia pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ? 
NPU18749 Sekr(spec.)—Chlamydia psittaci(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU18769 Syst(spec.)?Legionella; taxon(proc.) = ?
NPU18777 Sekr(spec.)—Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SSI00133 

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39151 3.690,00
39152 
39154 
39157 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00