Luftvejsvirus, pakke (polyomavirus KI, WU, influenzavirus type C, bocavirus) (PCR) (R-nr. 223)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen

Andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet. 
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Nasopharynxsekret: Trakealsugesæt, Feeding tube no. 8, UTM, sterilt isotont saltvand.

Svælg- eller næsepodning: Plast- eller træpodepind med hvidt vat, UTM, sterilt isotont saltvand. Undgå kulpodepind.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen alt efter prøveantal.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med det påviste virus.

Bemærkning

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med det påviste virus. Luftvejsvirus kan forårsage såvel øvre som nedre luftvejsinfektioner. Disse virus kan give alvorlige infektioner hos immunsupprimerede patienter. Infektioner med flere agens hos børn er ikke ualmindelige.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 223
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU54241 Sekr(Nasoph)?Luftvejsvirus(DNA; RNA); arb.k.(liste; proc.)
330552014000000 Luftvejsvirus DNA/RNA - Ekspektorat
330552016000000 Luftvejsvirus DNA/RNA - Trakealsekret
330552017000000 Luftvejsvirus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
330555000010151 Luftvejsvirus DNA/RNA - Podning - Svælg
330555000010242 Luftvejsvirus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
330556015000000 Luftvejsvirus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU27692 Sekr(Nasoph)—Influenza C virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27693 Sekr(Nasoph)—KI polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27694 Sekr(Nasoph)—WU Polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27842 Sekr(spec.)—Bocavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74250 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00