Luftvejsinfektioner - virale

Mange forskellige luftvejsvirus kan være årsag til såvel øvre som nedre luftvejsinfektioner. Symptomerne kan variere fra milde forkølelser til svære nedre luftvejsinfektioner.

De fleste luftvejsinfektioner, især i de øvre luftveje, har et mildt forløb og går over af sig selv uden behandling. De fleste mennesker bliver forkølet eller får en anden mild luftvejsinfektion hvert år. Flere luftvejsvirus udviser sæsonvariation med hyppig forekomst i vinterhalvåret.

Luftvejsvirus ændrer sig over tid og nye typer opstår, og nogle af de nye kan være alvorlige. Indtil videre er det kun i udlandet, at der er set alvorlige nedre luftvejsinfektioner som følge af fx fugleinfluenza, Svær akut respiratorisk syndrom coronavirus (SARS-CoV) og Middle East Respiratory Syndrom coronavirus (MERS-CoV).

Symptomer

Alle luftvejsvirus kan forårsage såvel øvre som nedre luftvejsinfektion.

Forkølelse

Man kan være smittet uden at få symptomer, men hos de fleste starter sygdommen med forkølelsessymptomer, som snue med næseflåd og nysen, ondt i halsen ofte ledsaget af lettere sygdomsfornemmelse og eventuelt let temperaturforhøjelse. Oftest efterfølges tilstanden i løbet af et par dage af tilstoppet næse og hoste.

Nedre luftvejsinfektioner, især lungebetændelse (pneumoni), kan have et sværere forløb. Nedre luftvejsinfektioner er mere tilbøjelige til at forårsage feber, besværet vejrtrækning (dyspnø) eller brystsmerter end øvre luftvejsinfektioner.

Akut bronkiolitis

Sygdommen kan resultere i bronkiolitis hos småbørn, hvilket er en hyppig årsag til lægekonsultation og indlæggelse, og viser sig ved hoste og besværet vejrtrækning (tachypnø dvs. hurtig respiration, hvæsen, indtrækninger mellem ribbenene, i maven og over kravebenet, som viser at barnet kæmper for at få vejret).

Akut bronkitis

Hos større børn og voksne kan virus forårsage akut bronkitis med hoste og eventuelt sekret og slim hostet op fra lunger. Astma kan forværres i forbindelse med akut viral luftvejsinfektion. Akut bronkitis-episoder ses ofte hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Viral lungebetændelse (pneumoni)

Viral lungebetændelse forekommer relativt sjældent ved infektion med luftvejsvirus, men kan opstå særligt hos i forvejen svækkede patienter, fx patienter med kroniske lungesygdomme eller patienter i cancerkemoterapi.

Adenovirus kan være årsag til svær lungebetændelse, især hos patienter med nedsat immunforsvar. Sådanne infektioner påvirker samtidig leveren (adenovirus-hepatitis, dvs. leverbetændelse).

Enterovirus og parechovirus kan give luftvejssymptomer i varierende omfang og alvorlighed. Begge virusgrupper er endvidere blandt de hyppigste årsager til viral meningitis (hjernehindebetændelse). Dette kan særligt hos nyfødte og helt små børn, give anledning til et langvarigt og alvorligt sygdomsforløb.

Influenza

Et særligt vigtigt luftvejsvirus er influenza virus, som er beskrevet særskilt her.

Årsag

Mange forskellige luftvejsvirus kan være årsag til såvel øvre som nedre luftvejsinfektioner.

Virus  Sæsonforekomst 
Respiratorisk synctial virus Vinter
Influenza A og B Vinter
Influenza C Vinter
Human metapneumovirus Vinter
Parainfluenzavirus Forår/efterår
Coronavirus Hele året
Adenovirus Hele året
Rhinovirus Hele året
Entero- og parechovirus Hele året
Bocavirus Hele året
KI og WU polyomavirus  -

Smitteveje

Luftvejsvirus smitter ved indirekte kontakt (sekret på hænder) og i mindre omfang ved dråbeinfektion.

Tiden fra smitte til symptomer varierer afhængigt af virus men for de mest almindelige luftvejsvirus vil der typisk gå 1-2 dage. Man er som oftest smittefarlig imens man har symptomer, men flere virus kan også smitte før sygdommen bryder ud (i den sidste del af inkubationstiden).

Forebyggelse

Håndhygiejne er vigtig for at forebygge smitte. Ved nys eller host anbefales brug af engangslommetørklæde frem for hænder, eller til nød albuen for at hindre smitte. Undgå tæt kontakt med syge personer. Forebyggelse af influenza, se influenza

Risikoen for luftvejsinfektioner kan i øvrigt reduceres ved bl.a. regelmæssigt at vaske overflader og legetøj mv. med vand og sæbe (eksempelvis i daginstitutioner), og ved at lade børn lege ude så de ikke er så tæt sammen dagen igennem.

Behandling

Der findes ikke nogen specifik behandling af de fleste luftvejsvirusinfektioner, og antibiotika er som regel ikke anbefalet. Behandling af influenzavirus infektioner er dog muligt.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Diagnostik

Ukomplicerede luftvejsinfektioner kræver normalt ikke laboratoriediagnostik. Diagnostik af ukompliceret bronkiolitis hos småbørn kræver heller ikke laboratoriediagnostik, idet fundet normalt ikke vil have behandlingsmæssig konsekvens.

Det kan være relevant at søge at påvise luftvejsvirus hos særlig syge patienter. PCR diagnostik er tilrettelagt i to forskellige ”luftvejspakker” , hvor der undersøges for de almindelige luftvejsvirus i luftvejspakken (rhinovirus, enterovirus og parechovirus, respiratory synctial virus, adenovirus, coronavirus OC43, 229E, NL63, HKU1, influenzavirus type A og B, metapneumovirus, og parainfluenzavirus) og for de mere specielle luftvejsvirus i luftvejspakken (influenzavirus type C, bocavirus, polymomavirus KI og WU.)

De enkelte luftvejsvirus PCR analyser (rhinovirus, enterovirus og parechovirus, respiratory synctial virus, adenovirus, bocavirus, coronavirus OC43, 229E, NL63, HKU1, influenzavirus type A, B, og C, metapneumovirus, parainfluenzavirus, polymomavirus KI og WU ) kan bestilles for sig. PCR foretrækkes, idet den er mere sensitiv end antistof påvisning mod influenzavirus A og B, adenovirus, RSV , og parainfluenzavirus. Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i den almindelige luftvejsvirus pakke analyseres hele pakken.

Ved mistanke om svær enterovirus/parechovirusinfektion med symptomer på viral meningitis, kan spinalvæske undersøges ved PCR.

Adenovirusinfektion hos immunsvækkede kan være ret alvorligt og kræve behandling, hvorfor adenovirusinfektion hos disse patientgrupper kan/bør følges kvantitativt ved adenovirus kvantitativ PCR .

Specialdiagnostik for zoonotiske fugle og svineinfluenza og MERS corona virus kan udføres efter specialist vurdering.

Diagnostiske undersøgelser

Human coronavirus HKU1 (RNA) (R-nr. 2045)
Luftvejsvirus, pakke (influenza- (A, B), RSV (A, B), metapneumo-, parainfluenza- type 1, 2, 3, 4, adeno-, corona- OC43, 229E, NL63, HKU1, rhinovirus, entero, parechovirus) (PCR) (R-nr. 680)