Blastocystis sp. subtype (DNA) (R-nr. 1048)

Indikation

Ved fund af Blastocystis og ønske om information om subtype.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Svares som Blastocystis sp. subtype 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 påvist, ikke påvist eller inkonklusiv.

Inkonklusiv svares hvis prøven indeholder inhiberende stoffer i forhold til PCR analysen.

Svartid

Svar afgives ca. 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Subtyperne 1, 2, 3 og 4 er almindeligt forekommende hos danskere, mens smitte med subtype 5, 6, 7, 8 og 9 sandsynligvis sker overvejende fra dyr til mennesker. I Danmark ses disse subtyper i mindre end 10% af Blastocystis-bærere.

På genom-niveau er de forskellige subtyper forskellige og det kan ikke udelukkes, at der ses udsving i klinisk præsentation mellem de enkelte subtyper.

Sensitivitet og specificitet

Subtypning af Blastocystis fra dyrkning er kun yderst sjældent problematisk. Derimod kan subtypning af Blastocystis direkte fra fæces af og til volde vanskeligheder pga. moderat primer-specificitet.

Subtypning tillader følsom diskrimination mellem forskellige subtype-alleler og har næsten samme resolution som multilocus-sekvens-typning.

Overvågning af patient-stammer kan med fordel ske vha. såvel PCR som dyrkning af fæces med efterfølgende subtypning og allel-identifikation.

Analysens princip

Karakteristik af small subunit rRNA genet. Kun subtypen svares ud, men man kan ved henvendelse til laboratoriet få oplysning om subtype-allel.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1048
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Blastocystis, blastocystose, blastocystosis

Bestillingskode

NPU29344 F—Blastocystis sp. subtype(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
430343043300000 Blastocystis (subtype) DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU29344 F—Blastocystis sp. subtype(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91397 1.765,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00