Cryptosporidium arter og Giardia duodenalis (DNA) (R-nr. 077)

Indikation

Kronisk diarré eller intermitterende rejse-relateret diarré af mere end en til to ugers varighed. Endvidere ved kroniske gastro-intestinale symptomer, herunder mavesmerter og kvalme.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces
  • Biopsi
  • Duodenalvæske

Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken eller i rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til så lækage under transport undgås.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg. 

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 3-5 dage efter prøvens modtagelse. Evt. hasteprøver 1-2 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis parasitter ej påvises og der foreligger fortsat indikation, kan ny prøve overvejes.

Bemærkning

Øget følsomhed af testen ved 2-3 afføringsprøver fra forskellige afføringer.

Analysens princip

Analysen udføres som en duplex realtime-PCR analyse, ved genforstærkning og efterfølgende detektion af binding af sekvens specifik probe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 077
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU60544 Syst(spec.)—Cryptosporidium+Giardia intestinalis(DNA); arb.k.(liste; proc.)
NPU60545 F—Cryptosporidium+Giardia intestinalis(DNA); arb.indh.(liste; proc.)
420313043300000 Giardia og Cryptosporidium DNA/RNA - Fæces
420314001000000 Giardia og Cryptosporidium DNA/RNA - Biopsi
420316020030026 Giardia og Cryptosporidium DNA/RNA - Væske - Duodenum

Svarkode

NPU53354 Syst(spec.)—Cryptosporidium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU53355 F—Cryptosporidium(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU53376 Syst(spec.)—Giardia intestinalis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56179 F—Giardia intestinalis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65676 1.328,00
65677

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00