Blastocystis (DNA) (R-nr. 1045)

Indikation

Identifikation af bærer-status.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning


Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

Svares som Blastocystis sp. påvist, ikke påvist eller inkonklusiv. Inkonklusiv svares, hvis prøven indeholder inhiberende stoffer i forhold til PCR analysen.

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af parasitten er diagnostisk, dog detekteres DNA fra såvel levende som døde organismer. Ønskes det specifikt undersøgt, hvorvidt der er tale om aktiv kolonisation/infektion, kan suppleres med dyrkning.

Bemærkning

Blastocystis forekommer hos omkring 30% af den danske befolkning. Mens mange bærere er asymptomatiske, kan det ikke udelukkes, at visse subtyper eller stammer er virulente (se Blastocystis subtypning R-nr. 1048).

Sensitivitet og specificitet

Analysen har høj specificitet, tæt på 100%. Sensitivitet afhænger af prøvemateriale og klinisk problemstilling.

Analysens princip

Ekstraktion af DNA fra prøvemateriale og opformering af artsspecifikt DNA ved real-time PCR. Analysen er beskrevet i Journal of Clinical Microbiology 2012 Jun;50(6):1847-51.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1045
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU29318 F—Blastocystis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
420343043300000 Blastocystis DNA/RNA - Fæces

Svarkode

NPU29318 F—Blastocystis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
91396 1.699,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00