Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar (DNA) med artsdifferentiering (R-nr. 075)

Indikation

Kronisk diarré eller intermitterende rejse-relateret diarré af mere end en til to ugers varighed. Endvidere ved kroniske gastro-intestinale symptomer, herunder mavesmerter og kvalme.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fæces
  • Biopsier
  • Spinalvæske
  • Skyllevæsker
  • Aspirat fra absces

Prøven må ikke forurenes med afføring eller urin fra andre personer eller komme i kontakt med desinfektionsmidler. Fæces opsamles bedst i et omhyggeligt rengjort og varmedesinficeret bækken eller i rengjort og skoldet potte eller skål. Hvis afføringen ikke er homogen, udvælges med prøvetagningsskeen materiale fra vandige, løse, slimede, purulente eller blodige områder. For at undgå smitte til andre personer må prøverøret ikke forurenes på ydersiden under fyldningen, og efter påfyldningen skal skruelåget skrues hårdt til så lækage under transport undgås.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæces indsendt i almindelig prøvetagningsrør og beskyttelsesrør.

Prøven opbevares ved stuetemperatur inden forsendelse.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 3-5 dage efter prøvens modtagelse. Evt. hasteprøver 1-2 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis parasitter ej påvises og der foreligger fortsat indikation, kan ny prøve overvejes.

Analysens princip

Analysen udføres som en duplex realtime-PCR analyse, ved genforstærkning og efterfølgende detektion af binding af sekvens specifik probe.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 075
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Amøbe-dysenteri

Bestillingskode

NPU60284 Syst(spec.)—Entamoeba(DNA); arb.k.(liste; proc.)
NPU60283 F—Entamoeba(DNA); arb.indh.(liste; proc.)
420321020000000 Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar DNA/RNA - Spinalvæske
420323043300000 Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar DNA/RNA - Fæces
420324001000000 Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar DNA/RNA - Biopsi
420326010000000 Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar DNA/RNA - Skyllevæske

Svarkode

NPU60281 Syst(spec.)—Entamoeba dispar(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27870 F—Entamoeba dispar(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU53356 Syst(spec.)—Entamoeba histolytica(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU27869 F—Entamoeba histolytica(DNA); arb.indh.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
65674 1.526,00
65675

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00