Poliovaccine (Imovax Polio)

Inaktiveret vaccine mod polio (børnelammelse)

Til injektion

Produktresumé
Imovax Polio

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder 3 typer inaktiveret poliovirus.

Målgruppen for vaccination

Grundvaccination og revaccination af spædbørn fra 2 måneder, børn, unge og voksne mod poliomyelitis såfremt vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste og infektion mod H. influenzae type b ikke er aktuel.

Desuden kan rejsende til visse lande blive mødt med krav eller anbefaling om poliovaccination, se Polio i verden.

Kloakarbejdere, der ikke tidligere er vaccineret mod polio eller ikke kan fremvise dokumentation herfor, kan vaccineres med Imovax Polio. Se Kloakarbejdere.

Vaccinationsdosis

Voksne og børn over 2 måneder: Primær vaccination med 2 injektioner af 1 dosis (0,5 ml) subcutant eller intramuskulært med interval på 1-2 måneder. En tredje dosis gives 6-12 måneder efter den anden dosis. Herefter er man beskyttet i 5 år.
Vaccinen er efter omrystning klar til brug.

Vaccinen indgives ved subkutan injektion eller intramuskulært. Ved intramuskulær brug er de anbefalede injektionssteder den anterolaterale side af låret hos børn under 12 måneder, den anterolaterale side af låret (eller deltoidmusklen, hvis muskelmassen er tilstrækkelig) hos børn i alderen fra 12 måneder til 35 måneder eller deltoidmusklen hos børn i alderen fra 36 måneder og derover og voksne.
Poliovaccine kan gives samtidig med andre vacciner, men i forskellige sprøjter og på separate injektionssteder.  

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes. 
Personer med overfølsomhed overfor et eller flere af indholdsstofferne, fx. neomycin, streptomycin eller polymyxin B.
Formaldehyd bruges i fremstillingsprocessen, og spormængder heraf kan være tilstede i vaccinen. Forholdsregler bør derfor tages ved overfølsomhed overfor formaldehyd.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Erfaring savnes. Der henvises til egen læge. Se dog Rejseråd til gravide

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination, varer beskyttelsen mod polio i mindst 5 år, hvor der gives en revaccination. Efter revaccination mod polio, normalt i 5 års-alderen, er beskyttelsen meget langvarig, muligvis livslang.
Før rejser til områder med risiko for polio bør der være givet mindst 2 grundvacciner. Desuden kan der være lande med krav om ekstra poliovaccination, se ovenfor.