Influenzavirus type C (RNA) (R-nr. 623)

Indikation

Luftvejsinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning (undgå kulpodepind)
 • Nasopharynxsekret
 • Ekspektorat
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/Eswab. Kulpodepind kan ikke anvendes. Eswab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet.
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Nasopharynxsekret: Trakealsugesæt, Feeding tube no. 8, UTM, sterilt isotont saltvand.

Svælg- eller næsepodning: Plast- eller træpodepind med hvidt vat, UTM, sterilt isotont saltvand. Undgå kulpodepind.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Bemærkning

Influenza C virus er årsag til øvre og nedre luftvejsinfektioner og optræder i små epidemier. Influenza C virus er et af mange virus, som kan give samme kliniske symptomer.

Indgår i luftvejsviruspakken: Polyomavirus KI, WU og Bocavirus (R-nr. 223).

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakken analyseres prøven i hele pakken.
Influenza C virus er årsag til øvre og nedre luftvejsinfektioner og optræder i små epidemier. Influenza C virus er et af mange virus, som kan give samme kliniske symptomer.

Indgår i luftvejsviruspakken: Polyomavirus KI, WU og Bocavirus (R-nr. 223).

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakken analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR (inkluderet i luftvejspakke (R-nr. 223).

Target: Hemagglutinin-esterase gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 623
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27692 Sekr(Nasoph)—Influenza C virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
321192014000000 Influenza C virus DNA/RNA - Ekspektorat
321192016000000 Influenza C virus DNA/RNA - Trakealsekret
321192017000000 Influenza C virus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
321195000010151 Influenza C virus DNA/RNA - Podning - Svælg
321195000010242 Influenza C virus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
321196015000000 Influenza C virus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU27692 Sekr(Nasoph)—Influenza C virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74251 1.274,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00