KI polyomavirus (DNA) (R-nr. 638)

Indikation

Mistanke om viral luftvejsinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret 
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet.
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Nasopharynxsekret: Trakealsugesæt, Feeding tube no. 8, UTM, sterilt isotont saltvand.

Svælg- eller næsepodning: Plast- eller træpodepind med hvidt vat, UTM, sterilt isotont saltvand. Undgå kulpodepind.

Prøven sendes med almindelig post.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1-2 gange om ugen.

Bemærkning

Polyomavirus KI er et af mange virus, som kan give anledning til virale luftvejsinfektioner. Dette virus er et nyopdaget virus og patogenesen er ufuldstændig klarlagt.

Indgår i luftvejspakke (se R-nr. 223): WU polyomavirus, Influenzavirus C og Bocavirus.

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke (se R-nr. 223), analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR.

Target: VP3 gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 638
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27693 Sekr(Nasoph)—KI polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
322525000010151 KI polyoma virus DNA/RNA - Podning - Svælg
322522017000000 KI polyoma virus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
322522014000000 KI polyoma virus DNA/RNA - Ekspektorat
322522016000000 KI polyoma virus DNA/RNA - Trachealsekret
322526015000000 KI polyoma virus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage (BAL)
322525000010240 KI polyoma virus DNA/RNA - Podning - Næse

Svarkode

NPU27693 Sekr(Nasoph)—KI polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74253 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00