WU polyomavirus (DNA) (R-nr. 640)

Indikation

Mistanke om øvre eller nedre viral luftvejsinfektion.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret
 • BAL
 • Næsepodning fra den bagerste del af næsehulen
 • Andet prøvemateriale – dog med forbehold for svaret.

Om prøvematerialet:

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab. Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet. 
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse.
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Nasopharynxsekret: Trakealsugesæt, Feeding tube no. 8, UTM, sterilt isotont saltvand.

Svælg- eller næsepodning: Plast- eller træpodepind med hvidt vat, UTM, sterilt isotont saltvand. Undgå kulpodepind.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen foretages 1-2 gange om ugen.

Bemærkning

Polyomavirus WU er et af mange virus, som kan give anledning til virale luftvejsinfektioner. Dette virus er et nyopdaget virus og patogenesen er ufuldstændig klarlagt.

Indgår i luftvejspakke (se R-nr. 223): KI polyomavirus, Influenzavirus C og Bocavirus.

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke (se R-nr. 223) analyseres prøven i hele pakken.

Analysens princip

Multiplex real time RT-PCR (inkluderet i luftvejspakken (se R-nr. 223).

Target: LTAg gen (Large T antigen).

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 640
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27694 Sekr(Nasoph)—WU Polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
322532014000000 WU polyoma virus DNA/RNA - Ekspektorat
322532016000000 WU polyoma virus DNA/RNA - Trakealsekret
322532017000000 WU polyoma virus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
322535000010151 WU polyoma virus DNA/RNA - Podning - Svælg
322535000010242 WU polyoma virus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
322536015000000 WU polyoma virus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU27694 Sekr(Nasoph)—WU Polyomavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
74254 1.704,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00