Bocavirus (DNA) (R-nr. 284)

Indikation

Luftvejsinfektion hos småbørn.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

 • Svælgpodning 
 • Nasopharynxsekret 
 • Ekspektorat 
 • Trachealsekret 
 • Materiale ophentet ved brochoalveolær lavage (BAL) 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Lungevæv 
 • Pleuravæske 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Svælgpodning foretages med dacron- eller vatpodepind. Kulpodepind kan ikke anvendes
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning 
 • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse 
 • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas opsamles i et sterilt tørglas

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, trakealsugesæt eller spidsglas.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist
 • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Bocavirus er et nyligt fundet virus, som er hyppig årsag til øvre og nedre luftvejsinfektion hos småbørn i vintersæsonen. Der vides ikke meget om bocavirus' rolle ved luftvejsinfektioner hos voksne.

Påvisning af virus er ensbetydende med infektion med bocavirus.

Bemærkning

Indgår i luftvejsviruspakken Polyomavirus KI, WU, Influenzavirus C og Bocavirus (se R-nr. 223).

Luftvejsmaterialer: ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakken analyseres prøven i hele pakken.

Akutte virale luftvejsinfektioner påvises bedst ved genteknologisk påvisning af virus.

Analysens princip

Multiplex Real time PCR (Indgår i Luftvejspakke (se R-nr. 223).

Target: VP1 gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 284
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27842 Sekr(spec.)—Bocavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
320351040000000 Bocavirus DNA/RNA - Pleuravæske
320352014000000 Bocavirus DNA/RNA - Ekspektorat
320352016000000 Bocavirus DNA/RNA - Trakealsekret
320352017000000 Bocavirus DNA/RNA - Nasopharynxsekret
320354000020030 Bocavirus DNA/RNA - Væv - Lunge
320355000010151 Bocavirus DNA/RNA - Podning - Svælg
320355000010242 Bocavirus DNA/RNA - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
320356015000000 Bocavirus DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

NPU27842 Sekr(spec.)—Bocavirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
61663 1.274,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00