Lymphogranuloma venereum (LGV) (R-nr. 1000)

Indikation

Undersøgelse for lymphogranuloma venereum (LGV) på materiale hvor Chlamydia trachomatis er påvist. Prøven undersøges for Chlamydia trachomatis genovar L 1-3, der forårsager LGV.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Originalmateriale fra prøver, der er indsendt til påvisning af Chlamydia trachomatis og fundet positive af rekvirenten.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Svar

Positiv: Chlamydia trachomatis genovar L påvist.
 
Negativ: Chlamydia trachomatis genovar L ikke påvist, men non-LGV Chlamydia trachomatis genovar påvist.

Inkonklusiv: Undersøgelsen kan ikke gennemføres da prøven ikke indeholder tilstrækkeligt Chlamydia trachomatis DNA.

Svartid

Analysen udføres 1 gang om ugen. Svar afgives straks analysen er udført.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af Chlamydia trachomatis genovar L 1-3 er tegn på aktuel LGV, men symptomfattig bærertilstand kan ses. Patienten bør dog behandles som ved LGV. Da metoden er baseret på påvisning af et gen, som kun er til stede i en enkelt kopi, kan enkelte sandt positive prøver indeholde utilstrækkelige mængder af DNA til at Chlamydia trachomatis genotypning kan gennemføres.

Bemærkning

Ved primær undersøgelse for lymphogranuloma venereum, Chlamydia trachomatis PCR (se R-nr. 117).

Analysens princip

C. trachomatis DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR af en sekvens fra pmpH genet fra C. trachomatis.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1000
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

LGV

Bestillingskode

SMD00010
122522020000000 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Pus
122523000100000 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Urin
122524001000000 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Biopsi
122525031100000 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Sår - podning fra ulcus
122526001000000 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Absces - aspirat
122525000030060 Chlamydia trachomatis (Lymphogranuloma venereum) DNA/RNA - Podning - Rectum

Svarkode

SDY00105

Pris

Artikel nr. Pris 2024
85886 484,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00