Treponema pallidum (DNA) (R-nr. 677)

Indikation

Sår på hud og slimhinde med mistanke om primær syfilis (chanker).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podning fra sår
  • Biopsi fra suspekte læsioner, inkl. condylomata lata

Sårsekret fra den chankersuspekte læsion opsamles på podepind. Sekretmængden øges ved at presse på siderne af læsionen. Ved tørre læsioner skrabes i sårskorpen og der pådryppes lidt sterilt saltvand, hvorefter prøven kan tages.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

UTM virustransportmedium eller ESwab transportmedium.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysesvar afsendes på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Hvis en prøve giver uaflæselige resultater gentages undersøgelsen den følgende arbejdsdag.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af DNA fra Treponema pallidum er bevis for aktuel syfilis.

Bemærkning

DNA fra Treponema pallidum ved primær syfilis kan påvises uger inden der er serologiske tegn på syfilis. Ved tidlig behandling med antibiotika udvikler nogle patienter ikke påviselige antistoffer.

PCR kan i modsætning til mørkefeltsmikroskopi anvendes på både rektale og orale chankere, da der ikke er risiko for falsk positive resultater fra apatogene spirokæter.

Samme prøve kan undersøges for Haemophilus ducreyi (ulcus molle), HSV (herpes) og Chlamydia trachomatis med LGV typning (lymphogranuloma venereum).

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet: Analysen har en højere sensitivitet end mørkefeltsmikroskopi og kan være positiv én til flere uger inden der kan påvises antistoffer.

Specificitet: Analysen har en væsentlig højere specificitet end mørkefeltsmikroskopi, da der ikke er krydsreaktion med andre spirokæter.

Analysens princip

Treponema pallidum DNA i prøven påvises ved PCR. Det amplificerede gen koder for flaA genet. Alle positive resultater konfirmeres ved påvisning af en ikke-relateret T. pallidum gensekvens. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 677
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Syfilis PCR

Bestillingskode

NPU28320 Sårv(spec.)—Treponema pallidum(DNA); arb.k.(proc.) = ?
122804001000000 Treponema pallidum (syfilis) DNA/RNA - Biopsi
122805030000000 Treponema pallidum (syfilis) DNA/RNA - Sår - podning

Svarkode

NPU28320 Sårv(spec.)—Treponema pallidum(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
80981 664,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00