Haemophilus ducreyi (DNA) (R-nr. 154)

Indikation

Formodning om infektion med Haemophilus ducreyi (ulcus molle, blød chancer).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Pus fra genitalsår eller bubon

Genitalsår: Med sterilt instrument (fx uretralsøger) udtages fra læsionens underminerede rand pusmateriale (podepind) som nedføres i transportmediet.

Bubon: Efter huddesinfektion aspireres den forhåndenværende pusmængde og heraf overføres 3-4 mL eller mindre til plastrøret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Positive fund udtelefoneres straks og skriftligt svar afsendes derefter. Undersøgelsen foretages indtil videre to gange ugentligt. Negative svar afsendes skriftligt 5 dage efter prøvemodtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Haemophilus ducreyi.

Analysens princip

Prøven undersøges for DNA fra Haemophilus ducreyi. DNA ekstraheres fra prøvematerialet, og specifikke gensekvenser opformeres ved genforstærkning.

Bestillingskode

NPU27853 Sårv(spec.)?Haemophilus ducreyi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
121002021030500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Sekret - Genitalia (ydre)
121006021500000 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Serom {lymfe- og sårvæske}
121005046530500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Pus – podning - Genitalia (ydre)
121005000030500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Podning - Genitalia (ydre)

Svarkode

NPU27853 Sårv(spec.)?Haemophilus ducreyi(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2023
52445 709,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00