Haemophilus ducreyi (DNA) (R-nr. 154)

Indikation

Formodning om infektion med Haemophilus ducreyi (ulcus molle, blød chancer).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Pus fra genitalsår eller bubon

Genitalsår: Med sterilt instrument (fx uretralsøger) udtages fra læsionens underminerede rand pusmateriale (podepind) som nedføres i transportmediet.

Bubon: Efter huddesinfektion aspireres den forhåndenværende pusmængde og heraf overføres 3-4 mL eller mindre til plastrøret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Positive fund udtelefoneres straks og skriftligt svar afsendes derefter. Undersøgelsen foretages indtil videre to gange ugentligt. Negative svar afsendes skriftligt 5 dage efter prøvemodtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Haemophilus ducreyi.

Analysens princip

Prøven undersøges for DNA fra Haemophilus ducreyi. DNA ekstraheres fra prøvematerialet, og specifikke gensekvenser opformeres ved genforstærkning.

IVDR risikoklasse: C
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 154
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU27853 Sårv(spec.)?Haemophilus ducreyi(DNA); arb.k.(proc.) = ?
121002021030500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Sekret - Genitalia (ydre)
121006021500000 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Serom {lymfe- og sårvæske}
121005046530500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Pus – podning - Genitalia (ydre)
121005000030500 Haemophilus ducreyi DNA/RNA - Podning - Genitalia (ydre)

Svarkode

NPU27853 Sårv(spec.)?Haemophilus ducreyi(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
52445 740,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00