Hib-vaccine

Inaktiveret vaccine mod alvorlige infektioner forårsaget af bakterien Haemophilius influenzae type B.
Til injektion

Produktresumé
Information om produktet kan fås ved henvendelse til ordre@ssi.dk

Vaccinens indhold

Act-Hib indeholder renset kapsel polysaccharid af Haemophilus influenzae type b.

Vaccinen beskytter ikke mod influenza.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen tilbydes alle raske børn som en del af det danske børnevaccinationsprogram. Barnet vaccineres normalt i første leveår med en kombinationsvaccine indeholdende Hib-komponenten (Pentavac).

Børn under 6 år, som ikke tidligere har fået vaccinen tilbydes den ud fra nationale retningslinjer.

I de tilfælde hvor kombinationsvaccinen Pentavac ikke er rekonstitueret korrekt, og man ikke har fået opløst pulveret indeholdende den konjugerede Haemophilus influenzae type b vaccine, kan der bestilles en Act-Hib vaccine hjem som en børnevaccine til et barn under 6 år. Denne vaccine skal bestilles telefonisk via Ordremodtagelsen, SSI.

Vaccination af voksne kan i enkelte tilfælde være relevant. Rådgivning om dette er en specialistopgave. 

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller, der kan eventuelt være behov for revaccination. Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet. (Kan rekvireres på engelsk ved henvendelse til SSI Ordremodtagelse)

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tilfælde af akut sygdom og/eller høj feber, bør vaccinationen udskydes.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet samt appetitløshed og irritabilitet.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet. (Kan rekvireres på engelsk ved henvendelse til SSI Ordremodtagelse)