Pneumokokvaccine 13-valent (Prevenar 13)

Inaktiveret vaccine mod alvorlige pneumokokinfektioner.

Til injektion

Produktresumé
Prevenar 13

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder konjugeret kapselpolysaccharid fra de 13 forskellige pneumokok-serotyper.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen tilbydes alle børn under 2 år som en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Desuden anbefales vaccinen til personer der har øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.  For yderligere information, se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Vaccinen forebygger meningitis, blodforgiftning, lungebetændelse og akut mellemørebetændelse forårsaget af pneumokokker hos spædbørn, børn og teenagere i alderen fra 6 uger og op til 17 år, og meningitis, blodforgiftning og lungebetændelse hos voksne fra 18 år og hos ældre personer.

Vedrørende mulighed for at få klausuleret tilskud til vaccinen, se Tilskud til vacciner.
Vedrørende information om børn, som er uvaccineret eller ufuldstændig vaccineret i forhold til alder, se Tilpasning til børnevaccinationsprogrammet

Vaccinationsdosis

Der gives vaccination med en eller flere doser med forskellige intervaller afhængig af alder.
Gives som intramuskulær injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne. se Injektionsteknik
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af svær febersygdom bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør ikke anvendes under graviditet, da erfaring savnes. Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.